Jeugdkamp 11 en 12 juni

Na een aantal jaren was het dan toch zo ver: de jeugd van de Ontmoetingskerk gaat opkamp! Met 20 enthousiaste kids ging de leiding zaterdag richting kampeerboerderij Woudain Appelscha. Na aankomst werd op het grote speelveld van Wouda een heus zeskamp-parcours opgezet: eirerlopen, zaklopen en een bal in een basket gooien, water in eenbekertje overbrengen, … Lees meer

Ambtsdragers gezocht!

In de zoektocht naar nieuwe ambtsdragers hebben we al een aantal mensen bereid gevonden mee te werken in onze gemeente. Er zijn inmiddels 3 nieuwe diakenen gevonden. We zijn nu nog op zoek naar 1 diaken, 1 ouderling kerkrentmeester, 1 pastoraal medewerker en een ouderling scriba. Vooral de laatste vacature geeft de kerkenraad zorgen en … Lees meer

Open Kerk

Zaterdagmiddag 21 mei is het weer Open Kerk.Loop gerust even binnen voor een stiltemoment in de kerkzaal, een kaarsje aansteken, een praatjeen/of een kopje koffie of thee.De Ontmoetingskerk is open van 14.00 uur tot 17.00 uur.Wees welkom in uw kerk !!!

Jubileum kerkgebouw

Op de gevelsteen bij de ingang staat het jaartal 1972. Ons kerkgebouw wordt dit jaar 50 jaar. Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Inmiddels zijn een paar mensen bij elkaar gaan zitten om na te denken over de invulling van dit feest. De datum is vastgesteld op 13 november 2022. We weten dat … Lees meer

Ron’s blog: Out of the box

Toen ik predikant was in Appingedam, was ik ook voorzitter van de classis (Noordoost-Groningen). Er waren zorgen binnen de classis. Waar niet ? We hadden te maken met krimp, met kleiner wordende kerkelijke gemeenten. Er werd een classicale werkgroep gevormd om na te denken over de toekomst van de kerk. Tijdens de eerste bijeenkomst, ik … Lees meer

Terugblik Paasontbijt en Paasspeurtocht

Paasontbijt Zondagochtend 17 april zijn zo’n 50 mensen aangeschoven bij het paasontbijt. De tafels waren feestelijk gedekt. Heerlijke broodjes, fruit en drinken stond klaar. Het was een gezellig ontbijt. Wat fijn dat dit na zo’n lange tijd weer mogelijk was.  Janke Veldkamp sloot af met een gedicht.  Maria ging naar het graf Heer Jezus, het … Lees meer

Wandel-/speurtocht langs het Paasverhaal

Beleef tijdens het Paasweekend het Paasverhaal in Gorredijk op een toegankelijke manier. De route is beschikbaar vanaf vrijdag 15 april tot en met maandag 18 april. Aanmelden is niet nodig. Je start de tocht op de dag en tijd die jou/jullie het beste past. Neem wel een mobiele telefoon met camera en toegang tot internet … Lees meer

Paasontbijt en Paaswandeling

Zondag 17 april is er om 8.45uur een Paasontbijt in de Ontmoetingskerk. Je bent hiervoor van harte uitgenodigd. Opgeven kan op de opgavelijst in de kerk of via het digitale formulier (Opgave Paasontbijt) of bij Renny van der Wal (06-40251430). Graag voor woensdag 13 april. We kijken er naar uit om elkaar weer te ontmoeten.  … Lees meer

Bloemstuk op weg naar Pasen

Uitleg 1e zondag naar Pasen Dit is de eerste zondag van de veertigdagentijd en Pasen. In het bloemstuk wordt een weg gelegd van stenen. Dit is de weg van Jezus naar Pasen. Het is geen mooi geplaveide weg maar een weg vol struikelblokken. Elke week groeit deze weg, worden er bloemen en waxinelichtjes of een … Lees meer