Israëlzondag op 2 oktober

Zoals een tak vast zit aan een boom, zo hoort de kerk bij Israël. Onze christelijke traditie heeft haar wortels in het Joodse geloof, de kerk is daardoor onlosmakelijk verbonden met Israël. Aanstaande zondag 2 oktober is het Israël-zondag. We geven we dan extra aandacht aan die bron van ons geloof. We collecteren voor het werk … Lees meer

Friese Kerkendag 2016

Welkom op de Friese Kerkendag 2016! Op zondag 2 oktober 2016 is de historische binnenstad van Harlingen het decor voor dit evenement. De provinciale kerkendag wordt eenmaal in de vier jaar gehouden op steeds een andere locatie en vindt ditmaal plaats in Harlingen.  Op de provinciale kerkendag willen de kerken laten zien dat het kan. Dat het kan christen … Lees meer

Vacature nieuwe predikant / predikantsechtpaar

De Protestantse Gemeente van de Ontmoetingskerk, met ongeveer 1000 leden, wil een vitale geloofsgemeenschap zijn, betrokken op God, elkaar en de wereld. Wij willen anderen en elkaar de ruimte bieden om het geloof op eigen wijze te beleven en te groeien in geloof. Vanaf 1 januari 2017 kent de gemeente één predikantsplaats. Van onze huidige predikanten gaat één predikant … Lees meer

Voor de ‘Vrienden van Chust’ is de Missie geslaagd in Oekraïne

Tijdens een werkvakantie in 2002 in Oekraïne, georganiseerd door World Servants, is een begin gemaakt met het bouwen van een tehuis voor gehandicapte kinderen. Het tehuis is bedoeld als dagopvang en school voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapte kinderen van 0 tot 12 jaar uit Chust en omgeving. Toen een paar jaar later enkele deelnemers terug waren in Chust om een … Lees meer