Met carols naar Kerst

In de vier adventsweken vóór Kerst zal er iedere woensdagavond (2, 9, 16 en 23 december) om 19.00 uur een drietal ‘Christmas carols’ te horen zijn vanuit de Ontmoetingskerk, Gorredijk via www.kerkomroep.nl Christmas carols zijn kerstliederen die traditioneel in de tijd rond Kerst gezongen worden. In de Engelstalige landen is deze traditie heel sterk, maar … Meer lezen

Gezinsdienst 6 december

‘Wie ben jij?’ Dat is het thema van de gezinsdienst op 6 december, tweede advent. Het gaat over Johannes de Doper. De dienst start om 9.30u.  Er is geen kinderoppas, maar alle kinderen zijn welkom in de dienst. Er is een speelbox aanwezig. Wil je die gebruiken voor je kleintje, laat het dan weten bij … Meer lezen

Een kaarsje branden

Zondag 22 november is in de protestantse kerken de zondag dat we het kerkelijk jaar afsluiten voordat de Adventstijd (de weken voor Kerstmis) begint. Deze zondag wordt in veel kerken gebruikt om de overledenen van het afgelopen jaar te herdenken. Dit jaar is het anders. We kunnen niet met zijn allen bij elkaar komen. Maximaal … Meer lezen

Ron’s blog: De voorbeeld-mol

In de bijbel worden dieren de mens wel eens ten voorbeeld gesteld. Bijvoorbeeld in Spreuken 6, ver 6 : de luie mens kan een voorbeeld nemen aan de mieren, die altijd ijverig zijn, altijd werken in de zomer om voorraden aan te leggen zodat ze de winter door kunnen komen. Misschien moeten wij in deze … Meer lezen

Gebruiksplan vastgesteld

Voor de Ontmoetingskerk is een gebruiksplan vastgesteld. Het plan is opgesteld door het College van Kerkrentemeesters en goedgekeurd door de Kerkenraad. In het plan wordt beschreven hoe wij als gemeente bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus. Als kerk willen we daar onze verantwoordelijkheid in nemen. In het gebruiksplan worden de inrichting, … Meer lezen

Protestantse Lezing 2020: premier Rutte over het goede leven

Op 31 oktober – Hervormingsdag – houdt minister-president Mark Rutte online de Protestantse Lezing. Vanuit zijn protestantse levensovertuiging staat hij stil bij de vraag: ‘Is een goed leven een perfect leven?’ De lezing is onderdeel van een online festival over het goede en mislukte leven. Dit festival wordt georganiseerd door de Protestantse Kerk. Tijdens het … Meer lezen