Ambtsdragers gezocht!

In de zoektocht naar nieuwe ambtsdragers hebben we al een aantal mensen bereid gevonden mee te werken in onze gemeente. Er zijn inmiddels 3 nieuwe diakenen gevonden. We zijn nu nog op zoek naar 1 diaken, 1 ouderling kerkrentmeester, 1 pastoraal medewerker en een ouderling scriba. Vooral de laatste vacature geeft de kerkenraad zorgen en … Meer lezen

Open Kerk

Zaterdagmiddag 21 mei is het weer Open Kerk.Loop gerust even binnen voor een stiltemoment in de kerkzaal, een kaarsje aansteken, een praatjeen/of een kopje koffie of thee.De Ontmoetingskerk is open van 14.00 uur tot 17.00 uur.Wees welkom in uw kerk !!!

Jubileum kerkgebouw

Op de gevelsteen bij de ingang staat het jaartal 1972. Ons kerkgebouw wordt dit jaar 50 jaar. Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Inmiddels zijn een paar mensen bij elkaar gaan zitten om na te denken over de invulling van dit feest. De datum is vastgesteld op 13 november 2022. We weten dat … Meer lezen

Terugblik Paasontbijt en Paasspeurtocht

Paasontbijt Zondagochtend 17 april zijn zo’n 50 mensen aangeschoven bij het paasontbijt. De tafels waren feestelijk gedekt. Heerlijke broodjes, fruit en drinken stond klaar. Het was een gezellig ontbijt. Wat fijn dat dit na zo’n lange tijd weer mogelijk was.  Janke Veldkamp sloot af met een gedicht.  Maria ging naar het graf Heer Jezus, het … Meer lezen

Wandel-/speurtocht langs het Paasverhaal

Beleef tijdens het Paasweekend het Paasverhaal in Gorredijk op een toegankelijke manier. De route is beschikbaar vanaf vrijdag 15 april tot en met maandag 18 april. Aanmelden is niet nodig. Je start de tocht op de dag en tijd die jou/jullie het beste past. Neem wel een mobiele telefoon met camera en toegang tot internet … Meer lezen

Paasontbijt en Paaswandeling

Zondag 17 april is er om 8.45uur een Paasontbijt in de Ontmoetingskerk. Je bent hiervoor van harte uitgenodigd. Opgeven kan op de opgavelijst in de kerk of via het digitale formulier (Opgave Paasontbijt) of bij Renny van der Wal (06-40251430). Graag voor woensdag 13 april. We kijken er naar uit om elkaar weer te ontmoeten.  … Meer lezen

Bloemstuk op weg naar Pasen

Uitleg 1e zondag naar Pasen Dit is de eerste zondag van de veertigdagentijd en Pasen. In het bloemstuk wordt een weg gelegd van stenen. Dit is de weg van Jezus naar Pasen. Het is geen mooi geplaveide weg maar een weg vol struikelblokken. Elke week groeit deze weg, worden er bloemen en waxinelichtjes of een … Meer lezen

Nieuwe activiteit Commissie Vorming & Toerusting

Stilstaan bij de Kruisweg Allemaal kennen we wel de kruisweg. En velen van ons hebben wel eens de kruisweg gebeden op Goede Vrijdag of op een andere dag door het jaar. Ben je in Lourdes, dan kun je zelfs in grote groepen of alleen van statie naar statie lopen over een hoge heuvel. Daar staan … Meer lezen

Kaarsje voor Oekraïne

In de kerk hebben we een tafel staan om een kaarsje te branden als u daar behoefte aan hebt. Het zou mooi zijn als we zondag allemaal een kaarsje branden voor Oekraïne. Voor de slachtoffers, de vluchtelingen, voor hulpverleners, maar ook voor de onderhandelaars. Dat ze in de besprekingen tot elkaar kunnen komen en een oplossing … Meer lezen