Leesrooster

Het Bijbelleesrooster van het NBG houdt op zon- en feestdagen gelijke tred met de bijbelteksten die dan aan de orde zijn volgens het oecumenisch leesrooster. De teksten voor doordeweekse dagen sluiten hierop aan. Het oecumenisch leesrooster behandelt in 2023 vooral het Matteüsevangelie. Het NBG-bijbelleesrooster is, net als in voorgaande jaren, samengesteld door ds. Klaas Touwen. 

Hier is het leesrooster te vinden van 2023: