Historie

Sinds 1 januari 2006 zijn wij de ‘Protestantse Gemeente van de Ontmoetingskerk’ die ontstaan is uit de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Gorredijk.

geref-kerkDe Hervormde Gemeente heeft een geschiedenis van meer dan 350 jaar en de Gereformeerde Kerk heeft in Gorredijk omstreeks 90 jaar bestaan.

De Hervormde Gemeente kwam vanaf 1684 bijeen in het kerkgebouw aan de Kerkewal. In 1864 ontstond binnen de Hervormde Gemeente een Evangelisatie vereniging. De leden van deze vereniging hielden hun bijeenkomsten in het gebouw Eben Haëzer aan de Brouwerswâl. Geleidelijk kwam er weer meer toenadering tussen de verschillende stromingen binnen de gemeente. Uiteindelijk leidden de contacten er toe dat de Evangelisatievereniging opgeheven werd en er weer één ongedeelde Hervormde Gemeente was.

De Gereformeerde Kerk is in 1915 ontstaan uit de Gereformeerde Kerk van Lippenhuizen. Het kerkgebouw stond aan Brouwerswâl.

Tot advent 1972 had elk kerkgenootschap een eigen kerkgebouw. De bouwkundige staat van die gebouwen liet in de jaren zestig veel te wensen over. De gemeenten stonden toen voor de vraag: Restauratie of nieuwbouw?
Men raakte daarover met elkaar in gesprek, wat er toe leidde dat het besluit genomen werd om samen één nieuw kerkgebouw te gaan bouwen en dat is de huidige Ontmoetingskerk geworden. In de hal en in de kerkzaal herinneren oude ingemetselde stenen aan de oude Hervormde en Gereformeerde kerkgebouwen.

Om dan ook maar voor het overige samen te gaan bleek toen nog een brug te ver. Voor de realisatie van één gemeente was meer tijd nodig. Binnen ‘samen op weg’ is er verder gewerkt aan de toenadering tot elkaar, zodat er nu sprake is van één ‘Protestantse Gemeente van de Ontmoetingskerk’.

Vanaf 1 januari 2020 werkt de Protestantse Gemeente van de Ontmoetingskerk samen met de Protestantse Gemeente Lippenhuizen/Hemrik.
Onze samenwerking houdt voorlopig, praktisch gezien, alleen in dat de gemeenteleden van Lippenhuizen/Hemrik bij ons de kerkdiensten volgen.
We gaan in 2021 een proces in om de mogelijkheden te onderzoeken om een gezamenlijke nieuwe gemeente te vormen.