Contact

Predikant:
Ds. Ron C.E. Lafeber
tel: 0513 856771     

 

Scriba: kerkenraad@ontmoetingskerkgorredijk.nl
TseardMKuperus
Burgemeester Selhorststraat 66
8401 PA Gorredijk
tel. 0513 – 463224

Ledenadministratie: ledenadm@ontmoetingskerkgorredijk.nl
Marga Lafeber

Koster/beheerder: koster@ontmoetingskerkgorredijk.nl
Froukje Jongsma
Spaltenbrêge 10, Terwispel
tel: 06- 44242406

Nieuwsbrief:
Heeft u nieuws dat u wilt plaatsen? Stuur een mail naar nieuwsbrief@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Redactieadres Lichtbron: delichtbron@ontmoetingskerkgorredijk.nl
Elsbeth Sonnega-Dijk
Klaproas 4
8401 MH Gorredijk

Websiteadministrator: admin@ontmoetingskerkgorredijk.nl
Fedde Kortstra
Spaltenbrêge 4B, Terwispel
tel: 0513-464547

College van kerkrentmeesters: kerkrentmeester@ontmoetingskerkgorredijk.nl
IBAN NL33RABO 0322 9847 26
IBAN NL19INGB 0008 9803 26

Financiële administratie van College van Kerkrentmeesters: finadm@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Diaconie: diaconie@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Kerkfotograaf: kerkfotograaf@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Jeugd: jeugd@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Vertrouwenspersonen:
Peta Twijnstra en Lammert van der Veen van Buro Vertrouwenspersonen.
Bereikbaar via info@burovertrouwenspersonen.nl of het centrale telefoonnummer: 058 7440 022