Penvrienden

In deze coronatijd zijn vele activiteiten en ontmoetingen weggevallen.Maar er is wel behoefte aan contact.Dat contact is voor sommige ouderen misschien wel moeilijker dan voor anderen.Omdat ze misschien wat huiverig zijn voor direct contact, niet goed thuis zijn opsociale media en niet altijd even goed overweg kunnen met de computer.Zij zijn opgegroeid in een tijd … Meer lezen

Kerkdiensten alleen online

Helaas heeft de kerkeraad moeten besluiten dat vanaf komende zondag de kerkdiensten alleen nog online zijn, zonder kerkgangers. Hoe spijtig we dat ook vinden, zeker ook gelet op de komende feestdagen, we voelden ons toch genoodzaakt dit besluit te nemen. De overheid heeft deze week strenge maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het corona-virus in … Meer lezen

Eindejaarscollecte 2020 (t.b.v. jeugdwerk)

Deze keer is de eindejaarscollecte bestemd voor het jeugdwerk in onze gemeente. De jeugd heeft de toekomst. En vooral in deze tijd beseffen we ons hoe onzeker de (nabije) toekomst is. Hoe fijn is het dan om als kind, puber, jongere te ervaren dat je er mag zijn. Gewoon zoals je bent. Dat je mag … Meer lezen

Kinderdienst: Liedjes oefenen voor de kerstfilm

We gaan de liedjes opnemen op 13 december. Dit doen we na de kerkdienst omdat we dan uit volle borst kunnen zingen. Het duurt maximaal 20 minuten en we starten meteen na de dienst! Liedje 1 : Maria schrik niet Dit liedje doen we niet helemaal we doen hem tot 0.42. Liedje 2: ik ben … Meer lezen

Met carols naar Kerst

In de vier adventsweken vóór Kerst zal er iedere woensdagavond (2, 9, 16 en 23 december) om 19.00 uur een drietal ‘Christmas carols’ te horen zijn vanuit de Ontmoetingskerk, Gorredijk via www.kerkomroep.nl Christmas carols zijn kerstliederen die traditioneel in de tijd rond Kerst gezongen worden. In de Engelstalige landen is deze traditie heel sterk, maar … Meer lezen

Gezinsdienst 6 december

‘Wie ben jij?’ Dat is het thema van de gezinsdienst op 6 december, tweede advent. Het gaat over Johannes de Doper. De dienst start om 9.30u.  Er is geen kinderoppas, maar alle kinderen zijn welkom in de dienst. Er is een speelbox aanwezig. Wil je die gebruiken voor je kleintje, laat het dan weten bij … Meer lezen

Een kaarsje branden

Zondag 22 november is in de protestantse kerken de zondag dat we het kerkelijk jaar afsluiten voordat de Adventstijd (de weken voor Kerstmis) begint. Deze zondag wordt in veel kerken gebruikt om de overledenen van het afgelopen jaar te herdenken. Dit jaar is het anders. We kunnen niet met zijn allen bij elkaar komen. Maximaal … Meer lezen

Van de Kinderdienst: terugblik zondag 4 oktober

Afgelopen zondag ging het over Psalm 1, over goed leven en daarbij mogen groeien als een boom aan het water. We hebben zelf blaadjes gemaakt met dingen die wij verstaan onder goed leven en in een grote boom geplakt. Daarnaast is er nog veel meer geknutseld.