Privacy en Fotobeleid

Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. De privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de Ontmoetingskerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar
persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de Ontmoetingskerk is. Daarnaast is in een privacyprotocol nog praktisch beschreven hoe wij omgaan met foto’s, video’s (opnames van diensten) en social media.

Klik hier voor de Privacyverklaring van de Ontmoetingskerk

Klik hier voor het Privacyprotocol van de Ontmoetingskerk

Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal

Toestemmingsformulier gebruik foto’s per activiteit

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

Deze website kan data over jou verzamelen, cookies gebruiken en de interactie met deze ingesloten inhoud monitoren. Kijk hier voor meer informatie.