Vorming en toerusting

Verschillende kerken en geloofsgemeenschappen hebben samengewerkt ook voor de komende periode een programma samen te stellen voor Vorming en Toerusting.
Door het jaar heen wordt u langs de verschillende kerkgebouwen geleid, met een grote verscheidenheid aan onderwerpen en inleiders. Daarbij worden moeilijke onderwerpen zeker niet gemeden. Een goede gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen en die vragen te stellen die er wel zijn, maar waar je niet zo gemakkelijk over praat.

Het is belangrijk om te blijven leren en je te verdiepen in onderwerpen die te maken hebben met geloven. Maar het is zeker ook belangrijk dat we elkaar steeds beter leren kennen en van elkáár leren.

Opgave via emailadres; vormingentoerustingoosthoek@gmail.com.

Graag telefoonnummer en emailadres vermelden i.v.b.m. onvoorziene omstandigheden.