Vorming en toerusting

Verschillende kerken en geloofsgemeenschappen hebben samengewerkt ook voor de komende periode een programma samen te stellen voor Vorming en Toerusting.
Door het jaar heen wordt u langs de verschillende kerkgebouwen geleid, met een grote verscheidenheid aan onderwerpen en inleiders. Daarbij worden moeilijke onderwerpen zeker niet gemeden. Een goede gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen en die vragen te stellen die er wel zijn, maar waar je niet zo gemakkelijk over praat.

Het is belangrijk om te blijven leren en je te verdiepen in onderwerpen die te maken hebben met geloven. Maar het is zeker ook belangrijk dat we elkaar steeds beter leren kennen en van elkáár leren.

Opgave via emailadres; vormingentoerustingoosthoek@gmail.com.

Graag telefoonnummer en emailadres vermelden i.v.b.m. onvoorziene omstandigheden.


2022

15 september 19.30 – Wat inspireert ds.Jouke Droogsma in het kerkelijk centrum hoofdweg 162 Oldeholtpade

15 oktober 10.30 uur – Excursie naar Museum De Tiid in Bolsward over het leven van Titus Brandsma. Bijdrage; 10,- voor entree en gids.

15 november – Kerkzijn in Afrika door ds. Ben van Tonder uit Aldeboarn bij de Ontmoetingskerk van Gorredijk

11 december 16 uur – Adventsliederen zingen in de kerk van Oudehorne.