Open Deur Dienst Commissie stopt

Vanaf 1976 bestond er een Open Deur Dienst Commissie. In het begin sterk gebonden aan regels. Gereformeerd en Hervormd moesten gelijk vertegenwoordigd zijn. Je zou kunnen zeggen dat zij een eerste samen op weg commissie waren. Het waren avonddiensten die goed bezocht werden.

Geleidelijk werd de commissie actiever en bereidde ze de dienst met de voorganger voor.

We kregen meer vrijheid er kwamen meer gewaagde thema’s zoals over de schepping, maar ook een dienst zonder voorganger of met een lekenpreek. Een dienstvullend programma stond bijna elk jaar op het programma.

De laatste jaren zagen we steeds meer dat de Open Deur Dienst niet meer de bijzondere dienst van het begin was. De diensten werden niet méér bezocht dan andere diensten en er kwamen meer bijzondere/ thema  vieringen in onze kerk.

Geleidelijk ontstond het gevoel dat we niets meer toevoegden aan het gevarieerde aanbod in de Ontmoetingskerk. Daarom hebben we besloten te stoppen.

De viering op 7 mei was dus niet voorbereid door de commissie. Toch was het een bijzondere dienst omdat Ruwan van der Iest voorging in deze dienst. Hij is opgegroeid in Gorredijk en dit was de eerste keer dat hij in de Ontmoetingskerk op de kansel stond.

Iedereen die ooit een rol speelde in de Open Deur Dienst Commissie bedankt en ook de vaste bezoekers bedankt voor uw aanwezigheid en bijna altijd positieve geluiden. Rinse Spits, Hillie de Vries, Jantsje Claus, Renny van der Wal en Joke Rudolphy.