Vertrouwenspersoon veilige kerk

In 2023 heeft een werkgroep in verschillende groepen het thema Veilige kerk behandeld. Daarmee wordt de bewustwording steeds groter over de veiligheid en onveiligheid in de omgang met elkaar.

Begin 2024 is er een vertrouwenspersoon is aangesteld. Via Buro Vertrouwenspersonen hebben we er zelfs twee: een vrouw en een man.

De vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke neutrale positie die het vertrouwen heeft van zowel kerkleden als de kerkenraad. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en geeft informatie over de stappen die gezet kunnen worden. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en hij/zij hecht grote waarde aan het waarborgen daarvan.

De vertrouwenspersoon is eerste aanspreekpunt bij meldingen over (on)veiligheid in de kerk. Hij/zij adviseert de melder over eventuele vervolgstappen. Indien gewenst begeleidt hij/zij de melder daarbij. Ook kun je bij de vertrouwenspersoon terecht als je je zorgen maakt over mogelijk sociaal onveilige situaties in de kerk of tussen  gemeenteleden.

Daarnaast kan de vertrouwenspersoon een rol vervullen op het gebied van preventie en ondersteunt de werkgroep of kerkenraad hierin.

Voorbeelden van taken vertrouwenspersoon:

 1. Opvang, begeleiding en adviseren van de melder over eventuele vervolgstappen
 2. Indien gewenst begeleiden van melder hierbij
 3. Gevraagd en ongevraagd advies aan kerkenraad
 4. Meldpunt als je je zorgen maakt over mogelijke onveilige situaties
 5. Preventie
 6. Kan ook benaderd worden over misbruik in familie of gezinsverband
 7. Doorverwijzen naar andere instanties
 8. Maken jaarverslag (anoniem)

Voorbeelden van Niet taken vertrouwenspersoon:

 1. Doet niet aan waarheidsvinding
 2. Gaat niet zelf op onderzoek uit
 3. Niet oplosser van probleem
 4. Geen mediator
 5. Geen therapeut, pastoraal medewerker, advocaat of rechercheur
 6. Geen aanspreekpunt voor “gewone” kerkelijke conflicten.

Er is gekozen voor een externe vertrouwenspersoon omdat er dan een professionele behandeling is, zowel inhoudelijk als in procedures en ontzorgen. Ook geeft het geen mentale/emotionele belasting voor eigen kerkleden die interne vertrouwenspersoon zouden zijn. Het is anoniemer voor de melder en tenslotte weet je zeker dat er een vertrouwenspersoon is (er is nooit een “vacature” voor deze rol binnen de gemeente).

Wie zijn onze vertrouwenspersonen?

De contactgegevens van de vertrouwenspersonen vind je in de Lichtbron en op de pagina Contact.

Als je niet rechtstreeks in contact komt, neemt hij/zij binnen 24 uur contact met jou op.