Bijbelkring Prediker

Met de huidige coronaregels kunnen we gelukkig weer in groepjes bij elkaar komen. daarom wil ik weer de bijbelkring opstarten. Ook nu kunnen we de groep verdelen in een avond- en een morgengroep. Als het allemaal door kan gaan, wil ik dit seizoen samen met u Prediker gaan lezen. Een prikkelend buitenbeentje in de Bijbel. … Meer lezen

Gemeenteavond

Uitnodiging voor de gemeenteavond De kerkenraad nodigt de leden van de Protestantse Gemeente van de Ontmoetingskerk uit voor een gemeenteavond op donderdag 14 oktober 2021 om 19.45 uur in de OntmoetingskerkDe koffie en thee staat om 19.30 klaar. We vergaderen in de kerkzaal in dezelfde opstelling als de zondagse kerkdiensten, en volgen ook dezelfde gang … Meer lezen

Wijkavonden

Vorig jaar gingen de wijkavonden helaas niet, maar dit jaar kunnen we elkaar als gemeente weer ontmoeten. Er zijn 2 wijkavonden, namelijk op dinsdag 2 november en donderdag 4 november. Noteer de avond die je het beste past, alvast in je agenda! Thema Het thema dit jaar sluit aan bij het landelijke thema van de … Meer lezen

Terugblik Startzondag

Afgelopen zondag hebben we een mooie start gemaakt van het nieuwe seizoen. In de dienst sprak ds. Lafeber over de toekomst van de kerk. Hoe zal onze kerk er uit zien in de tijd van onze kleinkinderen? Hoe zien wij er zelf uit in de toekomst? Wij kunnen aan onszelf werken en ons inzetten voor … Meer lezen

Startzondag 19 september

Het thema van de startzondag is: Van U is de Toekomst. We starten het seizoen met creatieve workshops, die ons laten nadenken over de toekomst. We beginnen met koffiedrinken na de dienst. Verder is er een Ontmoetingsplein met spelletjes, een lunch buffet, doorlopend filmhuis, QR-tocht Time travel to the future. Aanmelden voor de workshops kan tot … Meer lezen

Ron’s Blog: Melktandje

Deze zomer ben ik hem kwijtgeraakt : mijn melktandje. Meer dan 60 jaar waren we onafscheidelijk. Waar ik ging, ging hij. En andersom. Meer dan 60 jaar deelden we lief (toetjes, chocola, gebak) en leed (zure en bittere dingen). Stevig ingeklemd tussen twee grote broers hield hij al die jaren dapper stand. Tot verbazing van … Meer lezen

Zingen en mondkapjes af!

De kerkenraad heeft, op advies van het CIO, besloten dat we vanaf 26 juni 2021 geen mondkapjes meer hoeven te dragen in de kerk. Ook gaan we vanaf zondag 4 juli weer (heel beperkt) zingen in de dienst. LET OP: We moeten nog wel de algemene regels hanteren zoals: 1,5m regel in stand houden, handen … Meer lezen

Ontmoetingskerk in augustus via Omrop Fryslân

De diensten op de zondagen in augustus 2021 zullen worden uitgezondingen via Omrop Fryslân. ‘Tsjerketsjinsten Fryslân’ heeft aan de Raad van kerken Gorredijk e.o. gevraagd of Omrop Fryslân in de maand augustus de kerkdiensten vanuit de Ontmoetingskerk kan uitzenden. Het is vorig jaar begonnen in de coronatijd. Eerst werden er diensten uitgezonden vanuit Franeker, later … Meer lezen

Nieuw Logo

In het afgelopen jaar is door een werkgroep in opdracht van de Kerkenraad gewerkt aan een nieuw logo. Het uitgangspunt was een wat meer eigentijds logo te ontwerpen voor de Ontmoetingskerk Gorredijk. Het opdracht was dat in het logo een aantal elementen terugkomt, zoals openheid, respect voor de ander, verschillen accepteren, warmte en ontmoeting van … Meer lezen

Ron’s blog: OUD (2)

Dat je oud bent kun je op verschillende manieren merken. Om maar wat te noemen : je komt niet meer zo makkelijk mee met de nieuwste ontwikkelingen. Op allerlei gebied. Jongste dochter Saskia woont weer bij ons in. Die luistert soms naar muziek waarbij ik denk : “wat is dat in ‘s hemelsnaam, vind je … Meer lezen