Jubileum kerkgebouw

Op de gevelsteen bij de ingang staat het jaartal 1972. Ons kerkgebouw wordt dit jaar 50 jaar. Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Inmiddels zijn een paar mensen bij elkaar gaan zitten om na te denken over de invulling van dit feest. De datum is vastgesteld op 13 november 2022. We weten dat … Meer lezen

Ron’s blog: Out of the box

Toen ik predikant was in Appingedam, was ik ook voorzitter van de classis (Noordoost-Groningen). Er waren zorgen binnen de classis. Waar niet ? We hadden te maken met krimp, met kleiner wordende kerkelijke gemeenten. Er werd een classicale werkgroep gevormd om na te denken over de toekomst van de kerk. Tijdens de eerste bijeenkomst, ik … Meer lezen

Paasontbijt en Paaswandeling

Zondag 17 april is er om 8.45uur een Paasontbijt in de Ontmoetingskerk. Je bent hiervoor van harte uitgenodigd. Opgeven kan op de opgavelijst in de kerk of via het digitale formulier (Opgave Paasontbijt) of bij Renny van der Wal (06-40251430). Graag voor woensdag 13 april. We kijken er naar uit om elkaar weer te ontmoeten.  … Meer lezen

Bloemstuk op weg naar Pasen

Uitleg 1e zondag naar Pasen Dit is de eerste zondag van de veertigdagentijd en Pasen. In het bloemstuk wordt een weg gelegd van stenen. Dit is de weg van Jezus naar Pasen. Het is geen mooi geplaveide weg maar een weg vol struikelblokken. Elke week groeit deze weg, worden er bloemen en waxinelichtjes of een … Meer lezen

Gemeenteavond 7 april

Op 7 april 19.45 uur (inloop 19.30) staat een gemeenteavond gepland en wij nodigen u hier van harte voor uit.  We zijn blij dat de coronamaatregelen zo ver versoepeld zijn dat we weer gewoon als gemeenteleden bij elkaar kunnen komen. De jaarcijfers 2021 van de diaconie en het college van kerkrentmeesters zullen gepresenteerd en toegelicht worden. We willen … Meer lezen

Bijbelvertalingen door de eeuwen heen

Half oktober is de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 tijdens een plechtigheid in de Grote Kerk te Den Haag aan de koning overhandigd. Het is een grondig herziene versie van de Nieuwe Bijbelvertaling die het licht zag in 2004. Er is heel wat te vertellen over de totstandkoming van deze Bijbelvertaling. Trouwens: er is sowieso veel te … Meer lezen

Ron’s blog: Vakantieleed

Begin oktober. Twee weken vakantie in een chaletje. Heerlijk ! Op zaterdagavond gaan we op bezoek bij een eerdere buurvrouw van Marga. Zij had samen met haar man een landgoed in Frankrijk. Ze verhuurden appartementen die ze zelf helemaal verbouwd hadden, chambres d’hôtes en een yurt. Die yurt/joert (mongoolse tent) stond helemaal apart in een … Meer lezen

Kerk weer open

Gebaseerd op het advies en de aanbevelingen van de landelijke kerk naar aanleiding van de persconferentie van 14 januari jl. is besloten dat – er tot een maximum van 50 mensen de kerkdienst kunnen bijwonen – er van te voren gereserveerd moet worden dat kan via  opgave@ontmoetingskerkgorredijk.nl of via ds. Lafeber vóór vrijdagavond 18.00 uur. – … Meer lezen

Kerkbalans 2022: Geef vandaag voor de kerk van morgen

Kerkbalans 2022, nu ook digitaal Januari, het begin van het nieuwe jaar, en tijd voor de jaarlijkse Kerkbalans. Nu is het gewoon dat de enveloppen door de wijkouderling of wijkassistenten bij u thuis gebracht wordt en na een aantal dagen weer wordt opgehaald. Maar de Ontmoetingskerk gaat met zijn tijd mee en biedt vanaf nu … Meer lezen