Financieel

Begrotingen

De verkorte overzichten van de begrotingen van de diaconie en van de kerkrentmeesters vindt u hier:

ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Dat geldt voor de landelijke programma’s van de Protestantse Kerk: Missionair Werk, Kerk in Ontwikkeling, JOP en Kerk in Actie. En dat geldt ook voor de Protestantse Kerk op regionaal en plaatselijk niveau, zoals de gemeenten, de diaconieën en classes.

Om hier aan te voldoen moeten de Protestante Kerk en haar gemeenten, diaconieën en classes aan een aantal voorwaarden voldoen. Doel is dat voor iedereen te controleren moet zijn wat doel en beleid is van deze instellingen, wie de bestuursleden zijn en hoe zij worden beloond. Ook moeten jaarverslag en jaarrekening online worden gepubliceerd.

Vanaf 1 januari 2016 moeten de Protestantse Kerk met haar gemeenten, diaconieën en classes aan deze regels voldoen. De documenten hieromtrent vindt u hieronder: