Bijbelkring

In onze gemeente bestaat een gespreksgroep met als naam “De bijbelkring”.

Het doel van de kring is:

  • Samen de Bijbel onderzoeken.
  • Onderling contact en gemeenschap.

Voor wie is de kring:
Voor ieder die de Bijbel wil onderzoeken en daaruit wil leren en leven. Er is geen leeftijdsgrens.

Wat wordt er zoal gedaan op de Bijbelkring:
We beginnen met het zingen van een lied, en met gebed. Dan behandelen we met elkaar vers voor vers het Bijbelgedeelte.

Corona gooide eerder roet in het eten, maar het komende seizoen willen we ons dan toch buigen over het bijbelboek Prediker.

We doen dat maandelijks op woensdagmorgen. Vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur, in de consistorie van de kerk.

Voor 2022 stellen we de volgende data voor:

  • woensdag 19 oktober
  • woensdag 16 november
  • woensdag 14 december

Mochten er mensen zijn die hieraan mee willen doen, overdag niet kunnen, maar wèl op een avond, laat het me even weten.
Bij voldoende aanmelding kunnen we dan ook weer een bijbelkring in de avond beginnen.

Als u mee wilt doen, geeft u zich dan bij mij op en geeft u aan of u wilt deelnemen aan de avond- of morgengroep.
Ron Lafeber tel. (0513-)856771 of rmlafeber@home.nl