Bijbelkring

In onze gemeente bestaat een gespreksgroep met als naam “De bijbelkring”.

Het doel van de kring is:

  • Samen de Bijbel onderzoeken.
  • Onderling contact en gemeenschap.

Voor wie is de kring:
Voor ieder die de Bijbel wil onderzoeken en daaruit wil leren en leven. Er is geen leeftijdsgrens.

Wat wordt er zoal gedaan op de Bijbelkring:
We beginnen met het zingen van een lied, en met gebed. Dan behandelen we met elkaar vers voor vers het Bijbelgedeelte.

We doen dat maandelijks op woensdagmorgen. Vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur, in de consistorie van de kerk.

Mochten er mensen zijn die hieraan mee willen doen laat het me even weten.
Ron Lafeber tel. (0513-)856771 of rmlafeber@home.nl