Bijbelkring

In onze gemeente bestaat een gespreksgroep met als naam “De bijbelkring”.

Het doel van de kring is:

  • Samen de Bijbel onderzoeken.
  • Onderling contact en gemeenschap.

Voor wie is de kring:
Voor ieder die de Bijbel wil onderzoeken en daaruit wil leren en leven. Er is geen leeftijdsgrens.

Wat wordt er zoal gedaan op de Bijbelkring:
We beginnen met het zingen van een lied, en met gebed. Dan behandelen we met elkaar vers voor vers het Bijbelgedeelte.

Ook nu kunnen we de groep verdelen in een avond- en een morgengroep.

In seizoen 2021/22 lezen we samen uit Prediker. Een prikkelend buitenbeentje in de Bijbel.

Als u mee wilt doen, geeft u zich dan bij mij op en geeft u aan of u wilt deelnemen aan de avond- of morgengroep.
Ron Lafeber tel. (0513-)856771 of rmlafeber@home.nl