Nieuws van de Beroepingscommissie

Afgelopen juni is de beroepingscommissie geïnstalleerd. Na een kennismakingsronde en informatievergaring hebben we ons meteen gericht op de werving. De advertentie heeft de afgelopen zomer op de eigen website van de ontmoetingskerk en op de website van de PKN gestaan. De vacature is ook aangemeld bij de PKN. Op basis hiervan is contact met ons opgenomen door de PKN waarbij wij veel en diepe vragen hebben beantwoord over onze gemeente. Dit heeft geleid tot een advieslijst van mogelijk te beroepen predikanten die zouden kunnen aansluiten bij onze behoefte.

Uit de advieslijst en de reacties op de vacature is een selectie gemaakt waaruit enkele kennismakingsgesprekken zijn voortgekomen.

We werken als beroepingscommissie in een hele goede sfeer met elkaar samen, waarbij er veel ruimte is voor meningen, vragen en reacties. Vanuit de PKN is er veel documentatie beschikbaar over beroepingswerk en daarnaast worden we goed geadviseerd door de Classis Drachten. Ook hebben we een cursusavond gehad waar we veel aan hadden.

Kortom, we zijn zorgvuldig en voortvarend op weg.

Namens de beroepingscommissie,

Arnout Batterink