Aankondiging: Filmavond voor volwassenen

Nadat wij vorig jaar een filmavond van de kerk in Nieuwehorne hebben bezocht kregen we het idee om zelf een filmavond te organiseren. Het doel is om elkaar te ontmoeten en samen een film te kijken waar “een boodschap” in zit. Na de tijd kunnen we er nog even over napraten. We beginnen met de … Lees meer

Prachtige kinderen in Namibië

Beautiful Kidz Namibia. Een prachtige naam voor een Christelijke organisatie die zich inzet voor de allerarmste kinderen in het Afrikaanse land Namibië. Deze organisatie wil de kinderen een hoopvolle toekomst bieden. Vanuit twee eigen dagverzorgingscentra wordt er zorg geboden: Katutura: een achterstandswijk in de hoofdstad Windhoek. Ovitoto: een plaats in het afgelegen Noorden van het … Lees meer

Wijkavonden 2016, kom jij ook?

De wijkavonden zijn dit seizoen anders van opzet. Er zijn twee wijkavonden, en ze zijn losgekoppeld van de wijkindeling. Je kiest de avond die jou het beste past. De avonden worden gehouden op donderdag 27 oktober en dinsdag 1 november a.s. in de Ontmoetingskerk. De inloop is om 19.30 uur en aanvang om 19.45 uur. … Lees meer

Nieuws van de Beroepingscommissie

Afgelopen juni is de beroepingscommissie geïnstalleerd. Na een kennismakingsronde en informatievergaring hebben we ons meteen gericht op de werving. De advertentie heeft de afgelopen zomer op de eigen website van de ontmoetingskerk en op de website van de PKN gestaan. De vacature is ook aangemeld bij de PKN. Op basis hiervan is contact met ons … Lees meer

Bevestiging ambtsdragers op 23 oktober

Wanneer er geen gegronde bezwaren worden ingediend, is de kerkenraad voornemens om in de dienst van 23 oktober 2016 de volgende gemeenteleden te bevestigen in het ambt, respectievelijk: Ouderling Anneke de Boer-de Vries, Langewal 36 Ouderling jeugd Botsje Pranger-Koopmans, De Rival 14 Kerkrentmeester Harma Verloop-Reitsma, Hegedyk 28 Pastoraal medewerkster Rita Bolhuis-Akkerman, Burg. Selhorststrjitte 13

Israëlzondag op 2 oktober

Zoals een tak vast zit aan een boom, zo hoort de kerk bij Israël. Onze christelijke traditie heeft haar wortels in het Joodse geloof, de kerk is daardoor onlosmakelijk verbonden met Israël. Aanstaande zondag 2 oktober is het Israël-zondag. We geven we dan extra aandacht aan die bron van ons geloof. We collecteren voor het werk … Lees meer

Friese Kerkendag 2016

Welkom op de Friese Kerkendag 2016! Op zondag 2 oktober 2016 is de historische binnenstad van Harlingen het decor voor dit evenement. De provinciale kerkendag wordt eenmaal in de vier jaar gehouden op steeds een andere locatie en vindt ditmaal plaats in Harlingen.  Op de provinciale kerkendag willen de kerken laten zien dat het kan. Dat het kan christen … Lees meer

Vacature nieuwe predikant / predikantsechtpaar

De Protestantse Gemeente van de Ontmoetingskerk, met ongeveer 1000 leden, wil een vitale geloofsgemeenschap zijn, betrokken op God, elkaar en de wereld. Wij willen anderen en elkaar de ruimte bieden om het geloof op eigen wijze te beleven en te groeien in geloof. Vanaf 1 januari 2017 kent de gemeente één predikantsplaats. Van onze huidige predikanten gaat één predikant … Lees meer

Voor de ‘Vrienden van Chust’ is de Missie geslaagd in Oekraïne

Tijdens een werkvakantie in 2002 in Oekraïne, georganiseerd door World Servants, is een begin gemaakt met het bouwen van een tehuis voor gehandicapte kinderen. Het tehuis is bedoeld als dagopvang en school voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapte kinderen van 0 tot 12 jaar uit Chust en omgeving. Toen een paar jaar later enkele deelnemers terug waren in Chust om een … Lees meer