Nieuwe update van de Beroepingscommissie

Stand van zaken bij de beroepingscommissie

Bij de update van november hebben wij aangegeven dat we kennismakingsgesprekken hebben gevoerd met kandidaten. Op dit moment zijn wij op het punt aangekomen dat wij gaan ‘horen’. Dat betekent dat we diensten bijwonen waar de kandidaten voorgaan. Een aantal commissieleden hebben in dit digitale tijdperk al diensten beluisterd op kerkomroep.nl. Toch vinden we het belangrijk om een dienst daadwerkelijk te beleven.

Als beroepingscommissie gaan we in twee groepen naar de diensten. Dit om te voorkomen dat het lijkt op een ‘invasie’. We gaan bij drie dominees horen en dat betekent dat we tot in januari bezig zijn met deze stap.

Even een bijzondere belevenis: een kandidaat waar we een heel prettig gesprek mee hebben gehad hebben we toch moeten afwijzen. Deze kandidaat gaf aan het begrijpelijk, maar heel jammer te vinden. Zij vond het gesprek met ons als beroepingscommissie het allerfijnste dat ze gehad heeft!

Namens de beroepingscommissie
Arnout Batterink