Update Beroepingscomissie

Over het beroepingswerk is ten opzichte van vorige maand niet veel nieuws te melden. In de vorige update hebben we aangegeven dat we aan het “horen” zijn. We hebben een rooster gemaakt voor twee groepen zodat iedereen naar een dienst kan gaan van een kandidaat.

Inmiddels hebben we de eerste bezoeken al gebracht. Eigenlijk wel een bijzondere ervaring. Je voelt je een beetje indringer en probeert zo normaal mogelijk te doen. Toch zijn we door de gemeenten prima en begripvol ontvangen. Van tevoren hebben we met de kandidaat-dominees ons bezoek afgestemd.

Van de PKN hebben we een uitgebreid infopakket en goed materiaal gekregen, waaronder een checklist voor het horen. Aan de hand hiervan kun je zo veel mogelijk informatie uit het bezoek halen. Hoe gaat bijvoorbeeld de dominee om met kinderen ? Is er aandacht voor de hele gemeente? Hoe worden gevoelige zaken verwoord? Is er een link met het dagelijks leven? Hoe zit de dienst liturgisch in elkaar?

Al met al een fase waarin we ons goed moeten concentreren. In de groep is de sfeer goed en we kijken uit naar de nadere kennismaking met de kandidaten.

Namens de beroepingscommissie,
Arnout Batterink