Verstillen in de 40dagentijd of vastentijd

We willen ruimte maken voor bezinning en inkeer, dit doen we rondom het licht van de Paaskaars. We luisteren naar een tekst uit de bijbel, als voorbereiding op het Paasfeest. We komen elke woensdagmorgen samen en na afloop is er koffie en thee.

Wanneer:  6, 13, 20 en 27 mrt.
Waar: Piterkerk, Buorren 30, Lippenhuizen
Tijd: 9.15 uur deur open, 9.30 uur aanvang
Bijdrage: € 2,00 incl. koffie/ thee
Opgave: niet nodig
Contactpersoon: Mevr. Schimmel (06 2679 8159)