Rectificatie: Een kaarsje branden.

Datum is veranderd!! Helaas kunnen we niet op zaterdag 25 november in de kerk en is er uitgeweken naar zondagmiddag 26 november!!

Op zondag26 november in de ochtenddienst van de Ontmoetingskerk aanvang 9.30 uur herdenken we de mensen die in het afgelopen jaar overleden zijn in onze kerkgemeenschap. Op deze zondag worden in veel kerken de overledenen van het afgelopen jaar herdacht.

Niet alleen binnen de kerkgemeenschap maar zeker ook daarbuiten zijn er zoveel mensen die de behoefte voelen een overledene te herdenken. Als symbool daarvoor steken we een kaarsje aan.
Omdat op zondagmorgen vooral de aandacht uitgaat naar de familie van de overledenen is er op zondagmiddag  26 november vanaf 16.30 u. – 18.00 u. in de Ontmoetingskerk voor iedereen die dat wil, gelegenheid om een kaarsje te ontsteken. Kinderen die een werkstukje of tekening willen maken vanwege een indringende gebeurtenis dit jaar, mogen deze ook inleveren bij de Ontmoetingskerk tijdens openingstijd of in de brievenbus. Ook in de kerk van Lippenhuizen worden alle overledenen uit de dorpen Lippenhuizen en Hemrik herdacht tijdens de morgendienst op 26 november. Deze dienst begint om 10.00 uur, voorganger is Linda Wind. Na afloop van de dienst is er koffie/thee. De kerk blijft open tot 13.30 uur voor iedereen die nog een kaarsje aan wil steken.

Kaarsje-aansteken-2023