Wandeling door Joods Gorredijk: zondag 9 juni

Ieder die van wandelen houdt en tegelijkertijd historisch is geïnteresseerd, is uitgenodigd om mee te doen met een wandeling in en rond Joods Gorredijk op zondagmiddag 9 juni.

In de tweede helft van de achttiende eeuw vestigden zich de eerste Joden in Gorredijk. De joodse gemeente groeide en aan het begin van de negentiende eeuw was ze groot genoeg om een eigen synagoge op te richten aan de Langewal. De armoede in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw maakte dat veel Joodse mensen elders gingen wonen. Van de overgebleven kleine gemeenschap zijn er in de Tweede Wereldoorlog veertien mensen vermoord in de vernietigingskampen van het nationaal-socialisme. Aanvankelijk wilden we deze wandeling doen op zondag 5 mei j.l., Jom Hasjoa, de gedenkdag van de Holocaust, maar dit kwam niet goed uit i.v.m. de viering van het Oekraïens-Orthodoxe paasfeest.

De wandeling is ongeveer zeven kilometer, gaat o.a. naar de Joodse begraafplaats aan de Dwarsvaart en naar het Joods gedenkteken aan de Hoofdstraat.

Duur van de wandeling: anderhalf uur.

We beginnen om 15.00 uur in de RK Kerk te Gorredijk (Compagnonsstrjitte 102 A/ Ra’anana 25) met een kop koffie of thee. Start van de wandeling: 15.30 uur. Aanmelden is niet nodig.

                                          Raad van Kerken Gorredijk e.o.

                                          Rinse Spits

                                          Pastoor K. Tolboom.