Bloemstuk op weg naar Pasen

Uitleg 1e zondag naar Pasen Dit is de eerste zondag van de veertigdagentijd en Pasen. In het bloemstuk wordt een weg gelegd van stenen. Dit is de weg van Jezus naar Pasen. Het is geen mooi geplaveide weg maar een weg vol struikelblokken. Elke week groeit deze weg, worden er bloemen en waxinelichtjes of een … Lees meer

Nieuwe activiteit Commissie Vorming & Toerusting

Stilstaan bij de Kruisweg Allemaal kennen we wel de kruisweg. En velen van ons hebben wel eens de kruisweg gebeden op Goede Vrijdag of op een andere dag door het jaar. Ben je in Lourdes, dan kun je zelfs in grote groepen of alleen van statie naar statie lopen over een hoge heuvel. Daar staan … Lees meer

Kaarsje voor Oekraïne

In de kerk hebben we een tafel staan om een kaarsje te branden als u daar behoefte aan hebt. Het zou mooi zijn als we zondag allemaal een kaarsje branden voor Oekraïne. Voor de slachtoffers, de vluchtelingen, voor hulpverleners, maar ook voor de onderhandelaars. Dat ze in de besprekingen tot elkaar kunnen komen en een oplossing … Lees meer

Verslag Lang Beraad – 12 maart 2022

Zaterdagochtend, 9.00uur. De consistorie van de Piterkerk in Lippenhuizen loopt langzaam vol met ambtsdragers van de Ontmoetingskerk Gorredijk en de gemeente van Lippenhuizen/Hemrik. Er wordt over en weer kennis gemaakt en bijgepraat.  Om 9.15 uur steken we over naar de Piterkerk. Wietze Kooistra opent het Lang Beraad. (Het Lang Beraad is het alternatief voor het … Lees meer

Gemeenteavond 7 april

Op 7 april 19.45 uur (inloop 19.30) staat een gemeenteavond gepland en wij nodigen u hier van harte voor uit.  We zijn blij dat de coronamaatregelen zo ver versoepeld zijn dat we weer gewoon als gemeenteleden bij elkaar kunnen komen. De jaarcijfers 2021 van de diaconie en het college van kerkrentmeesters zullen gepresenteerd en toegelicht worden. We willen … Lees meer

Bijbelvertalingen door de eeuwen heen

Half oktober is de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 tijdens een plechtigheid in de Grote Kerk te Den Haag aan de koning overhandigd. Het is een grondig herziene versie van de Nieuwe Bijbelvertaling die het licht zag in 2004. Er is heel wat te vertellen over de totstandkoming van deze Bijbelvertaling. Trouwens: er is sowieso veel te … Lees meer

Terugblik bingoavond

Afgelopen zaterdag hebben we een gezellig en geslaagde bingoavond gehad. Er was een mooie groep van zo’n 25 mensen.We zijn begonnen met een prachtig gedicht, gebaseerd op 1 Korintiërs 13. Onderaan dit artikel kun je het gedicht lezen.Vervolgens zijn we begonnen met de gewone bingo en er zijn prachtige prijzen gewonnen!Tenslotte was er nog de … Lees meer

Filmavond 15 feb. in Langezwaag

De film “About Schmidt” (2002)  met in de hoofdrol Jack Nicholson, vertelt over een man die met pensioen gaat. De man heeft altijd in een vast ritme geleefd waarin niets onverwachts gebeurde. De saaiheid en de grijsheid van zijn leven wordt meesterlijk verbeeld. Nu Schmidt met pensioen is weet hij niet wat hij met zichzelf … Lees meer

Zoektocht naar nieuwe ambtsdragers

Aan het eind van dit seizoen is er een aantal ambtsdragers en vrijwilligers dat, na een ambtstermijn van 4, 8 of soms zelfs meer jaren, stopt met het ambtswerk van de Ontmoetingskerk. Binnenkort starten we daarom weer met de zoektocht naar nieuwe ambtsdragers en vrijwilligers. U kunt ons hierbij helpen door namen door te geven … Lees meer