Kerkcafé: 11 december Jezus (her)kennen

Vrijdag 11 december is er weer kerkcafé! Deze keer houden we het kerkcafé online. Het thema is ‘Jezus (h)erkennen’. Alle ‘oudere jeugd’ (20+, 30+ en 40+) is van harte welkom. Vanaf 19.45u kun je online binnenlopen, we starten om 20.00u. En zo rond 21.00u komen de hapjes en de drankjes op tafel (al moet je … Meer lezen

Met carols naar Kerst

In de vier adventsweken vóór Kerst zal er iedere woensdagavond (2, 9, 16 en 23 december) om 19.00 uur een drietal ‘Christmas carols’ te horen zijn vanuit de Ontmoetingskerk, Gorredijk via www.kerkomroep.nl Christmas carols zijn kerstliederen die traditioneel in de tijd rond Kerst gezongen worden. In de Engelstalige landen is deze traditie heel sterk, maar … Meer lezen

Gezinsdienst 6 december

‘Wie ben jij?’ Dat is het thema van de gezinsdienst op 6 december, tweede advent. Het gaat over Johannes de Doper. De dienst start om 9.30u.  Er is geen kinderoppas, maar alle kinderen zijn welkom in de dienst. Er is een speelbox aanwezig. Wil je die gebruiken voor je kleintje, laat het dan weten bij … Meer lezen

Een kaarsje branden

Zondag 22 november is in de protestantse kerken de zondag dat we het kerkelijk jaar afsluiten voordat de Adventstijd (de weken voor Kerstmis) begint. Deze zondag wordt in veel kerken gebruikt om de overledenen van het afgelopen jaar te herdenken. Dit jaar is het anders. We kunnen niet met zijn allen bij elkaar komen. Maximaal … Meer lezen

Gebruiksplan vastgesteld

Voor de Ontmoetingskerk is een gebruiksplan vastgesteld. Het plan is opgesteld door het College van Kerkrentemeesters en goedgekeurd door de Kerkenraad. In het plan wordt beschreven hoe wij als gemeente bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus. Als kerk willen we daar onze verantwoordelijkheid in nemen. In het gebruiksplan worden de inrichting, … Meer lezen

Protestantse Lezing 2020: premier Rutte over het goede leven

Op 31 oktober – Hervormingsdag – houdt minister-president Mark Rutte online de Protestantse Lezing. Vanuit zijn protestantse levensovertuiging staat hij stil bij de vraag: ‘Is een goed leven een perfect leven?’ De lezing is onderdeel van een online festival over het goede en mislukte leven. Dit festival wordt georganiseerd door de Protestantse Kerk. Tijdens het … Meer lezen

Update Corona regels

Gelet op de nieuwe maatregelen van de regering verzoeken wij je vriendelijk maar dringend om bij binnenkomst en bij het verlaten van het kerkgebouw een mondkapje te dragen. Deze kan af wanneer je op je plek zit. Ook mogen er niet meer dan 30 personen de kerkdienst bijwonen. Daarom verzoeken wij om je vooraf aan te melden … Meer lezen

Advies mondkapjes

Gelet op de nieuwe maatregelen van de regering verzoeken wij je vriendelijk maar dringend om bij binnenkomst en bij het verlaten van het kerkgebouw een mondkapje te dragen. Deze kan af wanneer je op je plek zit.

Bevestigings- en afscheidsdienst 27 september

In de dienst op 27 september 2020 worden er ambtsdragers bevestigd en herbevestigd. Ook nemen we dan afscheid van de aftredende ambtsdragers. Bevestiging als wijkouderling: Bonnie Wouda-Jansma Wietze Kooistra Brant en Joke Visser-Haaksma, in duo functie Bevestiging als jeugdouderling; Mariëlle de Jong Bevestiging als diaken:  Tilly Kooyker en  Catharina van Dijk worden bevestigd als diaken. … Meer lezen

Foto collage Startzondag

We hebben een prachtige Startzondag gehad. In totaal hebben ruim 50 deelnemers de route gelopen en 20 vrijwilligers zijn druk geweest met het begeleiden van de activiteiten. We hebben heel wat beleefd. Het fantastische weer heeft ook bijgedragen een mooie start van het seizoen. Hier een paar beelden van wat we beleefd hebben. Op Kerkomroep … Meer lezen