Zendingscollecte 23 februari 2020

Hierbij willen wij de diaconie en allen die hebben bijgedragen aan de mooie opbrengst voor onze projecten bedanken. Door omstandigheden waren er in deze dienst helaas weinig kerkgangers, maar des te verrassender was de hoge opbrengst in de collecte. Ook rechtstreeks zijn op de bankrekening van de drie projecten donaties en giften ontvangen. Dank ook … Meer lezen Zendingscollecte 23 februari 2020

Palmpasentak

Een Palmpasenstok, ook wel Palmpasenkruis, bestaat uit twee stokken in de vorm van een kruis. Hierbij denken we aan de kruisiging van Jezus. Deze stokken worden versierd met crêpepapier. Boven aan de stok komt een buxustakje De buxustakjes staan symbool voor de palmbladeren, waarmee Jezus op Palmzondag op weg naar de stad Jeruzalem werd bejubeld. … Meer lezen Palmpasentak

Kerkdiensten tot 1 juni via Kerkomroep

Vanwege het Coronavirus en de opgelegde maatregelen van de regering, zullen er tot ten minste 1 juni 2020 geen kerkelijke bijeenkomsten en geen normale kerkdiensten worden gehouden. Wel zullen we proberen op elke zondag en ook de paascyclus een ‘online-dienst’ te houden met de predikant, organist, ouderling van dienst en 1 persoon voor geluid en beamer gecombineerd. De dienst … Meer lezen Kerkdiensten tot 1 juni via Kerkomroep

Bereikbaarheid Kerkomroep

Helaas is afgelopen zondag gebleken dat vanwege het grote aantal luisteraars dat afstemde op kerkomroep niet iedereen rechtstreeks de dienst kon beluisteren. Door de organisatie van Kerkomroep zijn er aanpassingen gedaan waardoor het nu beter zou moeten gaan. De dienst wordt echter opgenomen en staat ook op de Kerkomroep en is dus later ook terug te luisteren.