Kinderkerstmusical ‘Geen stille nacht’

Nieuwsbericht kinderdienst Houd je van zingen of toneel spelen? Dan zijn we op zoek naar jou! Met kerst willen we de kerstmusical ‘Geen stille nacht’ opvoeren en daarvoor zoeken wij het volgende: Wie: kinderen vanaf 4 t/m 16 jaar Wat: zingen in een koor of toneelspelen Waar: Ontmoetingskerk Gorredijk Wanneer oefenen: vrijdag 18, 25 november … Lees meer

Aankondiging Open Deur Dienst

Open Deur Dienst op 6 november In deze dienst zal voorgaan da.Corry Nicolay uit Nieuwerbrug. De muzikale omlijsting zal worden verzorgd door ‘Sinjael’, uit Donkerbroek. Het thema zal zijn: De grote verrassing! Zal het een leuke verrassing worden deze keer? Misschien valt het tegen en is het een teleurstelling. Het pakt in ieder geval soms anders … Lees meer

Update van de Beroepingscommissie

Even de stand van zaken bij de beroepingscommissie Zoals we al in de vorige update hebben aangegeven hebben wij in september de brieven en CV’s van de belangstellenden doorgenomen. Hieruit zijn kandidaten gekozen waarmee we een oriënterend gesprek wilden hebben. Uiteindelijk hebben we drie avonden uitgetrokken voor de gesprekken. De gesprekken vinden plaats op een … Lees meer

Aankondiging: Filmavond voor volwassenen

Nadat wij vorig jaar een filmavond van de kerk in Nieuwehorne hebben bezocht kregen we het idee om zelf een filmavond te organiseren. Het doel is om elkaar te ontmoeten en samen een film te kijken waar “een boodschap” in zit. Na de tijd kunnen we er nog even over napraten. We beginnen met de … Lees meer

Prachtige kinderen in Namibië

Beautiful Kidz Namibia. Een prachtige naam voor een Christelijke organisatie die zich inzet voor de allerarmste kinderen in het Afrikaanse land Namibië. Deze organisatie wil de kinderen een hoopvolle toekomst bieden. Vanuit twee eigen dagverzorgingscentra wordt er zorg geboden: Katutura: een achterstandswijk in de hoofdstad Windhoek. Ovitoto: een plaats in het afgelegen Noorden van het … Lees meer

Wijkavonden 2016, kom jij ook?

De wijkavonden zijn dit seizoen anders van opzet. Er zijn twee wijkavonden, en ze zijn losgekoppeld van de wijkindeling. Je kiest de avond die jou het beste past. De avonden worden gehouden op donderdag 27 oktober en dinsdag 1 november a.s. in de Ontmoetingskerk. De inloop is om 19.30 uur en aanvang om 19.45 uur. … Lees meer

Nieuws van de Beroepingscommissie

Afgelopen juni is de beroepingscommissie geïnstalleerd. Na een kennismakingsronde en informatievergaring hebben we ons meteen gericht op de werving. De advertentie heeft de afgelopen zomer op de eigen website van de ontmoetingskerk en op de website van de PKN gestaan. De vacature is ook aangemeld bij de PKN. Op basis hiervan is contact met ons … Lees meer

Bevestiging ambtsdragers op 23 oktober

Wanneer er geen gegronde bezwaren worden ingediend, is de kerkenraad voornemens om in de dienst van 23 oktober 2016 de volgende gemeenteleden te bevestigen in het ambt, respectievelijk: Ouderling Anneke de Boer-de Vries, Langewal 36 Ouderling jeugd Botsje Pranger-Koopmans, De Rival 14 Kerkrentmeester Harma Verloop-Reitsma, Hegedyk 28 Pastoraal medewerkster Rita Bolhuis-Akkerman, Burg. Selhorststrjitte 13

Israëlzondag op 2 oktober

Zoals een tak vast zit aan een boom, zo hoort de kerk bij Israël. Onze christelijke traditie heeft haar wortels in het Joodse geloof, de kerk is daardoor onlosmakelijk verbonden met Israël. Aanstaande zondag 2 oktober is het Israël-zondag. We geven we dan extra aandacht aan die bron van ons geloof. We collecteren voor het werk … Lees meer

Friese Kerkendag 2016

Welkom op de Friese Kerkendag 2016! Op zondag 2 oktober 2016 is de historische binnenstad van Harlingen het decor voor dit evenement. De provinciale kerkendag wordt eenmaal in de vier jaar gehouden op steeds een andere locatie en vindt ditmaal plaats in Harlingen.  Op de provinciale kerkendag willen de kerken laten zien dat het kan. Dat het kan christen … Lees meer