Solidariteitskas

Aan alle gemeenteleden van de Protestantse Kerk wordt gevraagd om € 10,00 bij te dragen aan de Solidariteitskas. Een klein bedrag, maar veel waard. Want solidariteit, dat telt, ook in de Protestantse Kerk in Nederland.

Gemeenten helpen elkaar!

Als Protestantse Kerk in Nederland willen we omzien naar elkaar en elkaar tot steun zijn. Om het goede nieuws te borgen dat wij willen uitdragen. Om- in Zijn naam- handen en voeten te geven aan ons credo: geloof, hoop en liefde.

Een gemeente die door omstandigheden tijdelijk niet ‘zelfvoorzienend’ kan zijn, kan een beroep doen op de Solidariteitskas. Die steun heeft altijd een tijdelijk karakter. De Solidariteitskas is in het leven geroepen vanuit de gedachte dat je als plaatselijke gemeente deel uitmaakt van de landelijke kerk en daarmee verantwoordelijk bent voor elkaar. In de afgelopen jaren zijn heel wat aanvragen voor steun uit de Solidariteitskas binnengekomen.

Bovenplaatselijk pastoraat

Daarnaast wordt het fonds gebruikt om noodzakelijke activiteiten te verrichten die niet door één gemeente op te brengen zijn. Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus is sprake van pastoraat. Hierbij gaan mensen een relatie aan met elkaar om samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.

In het bovenplaatselijke pastoraat gaat de aandacht uit naar groepen mensen in de samenleving die in bijzondere omstandigheden verkeren, zoals studenten of varenden, die niet in de gelegenheid zijn om regelmatig in de eigen gemeente mee te doen.

Als gemeente vragen wij aan ieder gemeentelid een bijdrage van € 10,00. Daarvan wordt € 5,00 besteed aan de Solidariteitskas en € 5,00 is bestemd voor onze eigen gemeente.

Mogen wij rekenen op uw bijdrage? Zo helpt u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk  binnen de Protestantse Kerk.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!