Open Deur Dienst (5 november)

Op 5 november is er weer een Open Deur Dienst. Het thema van deze zondag is ‘Hallo wereld’.

Wanneer je in Nederland wordt geboren, kom je op een mooie plek in deze wereld terecht .Je komt in een land met een verzorgingsstaat en hebt recht op gezondheidszorg, krijgt goed te eten en drinken, onderwijs, sociale zekerheid, vrijheid van geloof en meningsuiting waardoor je kunt zeggen
‘Hallo wereld’.

Wij wanen ons in een (relatief) veilig land.

Wat voor ons zo gewoon is, is lang niet voor alle mensen zo, we krijgen deze beelden bijna dagelijks via het journaal binnen. We denken dan met name aan de natuurrampen die zich hebben voorgedaan in onder andere Sint Maarten en Mexico maar ook aan alle vreselijke wandaden van de terreurbeweging I.S.

In wat voor wereld leven wij, draait de wereld door, schudt de aarde op zijn grondvesten, is dit het einde der tijden? ‘The Earth song’ van Michael Jackson is daar een goed voorbeeld van.

Deze mooie wereld, door God zelf gemaakt, breken wij die met ons allen weer af of gaan wij er de schouders onder zetten en dragen we ons eigen steentje bij in het vertrouwen op God dat hij ons bij de hand houdt.

Wij gaan voor het laatste en willen u dan ook van harte uitnodigen om deze dienst bij te wonen op
5 november om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk.

Voorganger in deze dienst zal zijn ds. J. Zeldenrust uit Mantgum.

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de gospelrockgroep “Passion for Christ” uit Harkema.
Na afloop van de dienst kunt u nog even van gedachten wisselen onder het nuttigen van een kopje thee of koffie. Oant sjen!

Namens de Open Deur Dienst Commissie,
Gea Hoekstra