Gemeente

Viering Heilig Avondmaal

De dienst van Schrift en Tafel wordt tenminste vijf keer per jaar gevierd en draagt een open karakter. Dat betekent dat ook kinderen het avondmaal meevieren. Naast wijn is er druivensap. Gasten die gewend zijn aan het avondmaal deel te nemen worden van harte uitgenodigd het ook met ons te vieren.

Open Deur diensten

Een aantal keren per jaar wordt een Open Deur dienst gehouden. Deze diensten worden voorbereid door de taakgroep Open Deur diensten. Men streeft naar een uitnodigende en laagdrempelige opzet. Het zijn meestal diensten rond een bepaald thema en met een gevarieerde liturgie.

Drie keer per jaar is er een Opendeurdienst, meestal in Februari, Mei en November. Het woord zegt het al, een ‘open deur’ voor iedereen, laagdrempelig voor velen hopen we. Meestal is er een gast predikant en een muziekgroep. Het zijn altijd muzikale en bijzondere diensten wat net even anders is dan een reguliere dienst. Na de dienst is er vaak koffie met wat lekkers en kun je nog even napraten over de dienst.

Oecumenische vieringen

In samenwerking met de andere kerken van Gorredijk worden per jaar enkele oecumenische vieringen georganiseerd. Eén daarvan is een viering van Schrift en Tafel.