Gemeente

Bloemengroep

Er is een bloemengroep die onder de verantwoordelijkheid valt van de diaconie. Deze gemeenteleden zorgen voor de bloemen en voor de bloemschikking in de kerkdiensten en op kerkelijke hoogtijdagen. Daarnaast verzorgt de bloemengroep een wekelijkse bloemengroet aan gemeenteleden die door allerlei oorzaken in bijzondere omstandigheden zijn komen te verkeren.

Een roos op de kansel
Wanneer de kerkenraad bericht heeft ontvangen van een gezinsuitbreiding wordt er van dit heuglijke feit melding gemaakt in de eredienst en in de Lichtbron. Tijdens de dienst staat er dan een rode roos op de kansel die, na afloop van de dienst, door een diaken wordt bezorgd bij de ouders van de pasgeborene.