Gemeente

Voorbede in de dienst

Voorbede in de dienst:

We willen graag met- en voor elkaar Gemeente van Christus zijn. Dit betekent dat we elkaar steunen en met elkaar meeleven. Dat kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door een kaart te sturen of iemand op te bellen. Vreugde, verdriet, zorg en dankbaarheid mogen in de gemeente voor Gods aangezicht gebracht worden. In de kerkdiensten vinden we het belangrijk om met en voor elkaar te bidden.

Daarom ligt er in de hal een gebedenboek waarin een voorbede of dankzegging kan worden genoteerd. Zondags wordt door de dienstdoende diaken dit gebedenboek de kerk binnengedragen en aan de voorganger overhandigd.

Om gericht te kunnen bidden voor elkaar is het belangrijk dat we goed geïnformeerd zijn/worden. Is er een situatie waarin u graag wilt dat er in de dienst voor u gebeden wordt, neem dan contact op met uw wijkouderling of met de predikant. Ook kunt u voor de dienst een voorbede in het voorbedeboek schrijven of dit door iemand anders laten doen.