Gemeente

Jeugdwerk

Het jeugdwerk binnen de Ontmoetingskerk bestaat uit meerdere onderdelen en groepen. Het jeugdwerk wordt gecoordineerd door de Jeugdraad.

Tijdens de eerste drie zondagen in de maand is er voor de jongste kinderen (0-4 jaar) kinderoppas. De kinderen van de basisschool gaan naar de kinderdienst (4-12 jaar).

In verband met de CORONA maatregelen is er momenteel geen kinderoppas.

Zo’n 2 keer per jaar is er een gezinsdienst en daarnaast ook 2 keer per jaar een jeugddienst.

Buiten de kerkdiensten om zijn er de volgende activiteiten:

  • Club (10-12 jaar); 1 keer in de maand is er clubavond (op de zaterdagavond). Er wordt in overleg met de jeugd verschillende activeiten georganiseerd, waarin vooral het elkaar ontmoeten centraal staat, maar waar ook aandacht is om op een leuke manier bezig te zijn met inhoudelijke onderwerpen.
  • PUBercafe. Dit is de jeugdclub voor de doelgroep 12-16 jaar; Er wordt in overleg met de jeugd verschillende activeiten georganiseerd, waarin vooral het elkaar ontmoeten centraal staat, maar waar ook aandacht is om op een leuke manier bezig te zijn met inhoudelijke onderwerpen.
  • Catechisatie (16+): 1 keer in de maand onder leiding van ds. Lafeber
  • CJV (16+): wisselend De groep jongeren organiseert regelmatig een bijenkomst en ondersteund het PUBercafe. Ook helpt de CJV regelmatig mee met activiteiten in de kerk.
  • Kerkcafé (25+): 1 keer in de 6 weken op vrijdagavond. Het kerkcafe is een ontmoetingsavond voor doelgroep 25 + (tot ongeveer 45 jaar). Het doel van deze avonden is met elkaar in contact te zijn en er is een wisselend programma om inhoudelijke onderwerpen met elkaar te bespreken.

Wil je meer informatie, heb je een vraag, wil je meehelpen als vrijwilliger of wil je gewoon iets kwijt? Je kunt ons per mail bereiken: jeugd@ontmoetingskerkgorredijk.nl.

Actuele informatie over activiteiten is te vinden op de pagina van de Jeugd.