Gemeente

Pastoraat

Het pastoraat
De basis van het pastoraat is het omzien naar elkaar door alle gemeenteleden.

De predikant
Er is, sinds september 2017, één predikant werkzaam in de gemeente.
De basis van het pastoraat is het omzien van alle gemeenteleden naar elkaar. Maar uiteraard is, naast de zorg vanuit de wijkteams, ook een predikant beschikbaar.
De predikant komt in de regel echter niet zomaar even bij u langs. Als u, om wat voor reden dan ook, graag eens een predikant wilt spreken, dan dient u zelf contact te gaan zoeken.


De ouderlingen
We onderscheiden ouderlingen met een speciale taak en wijkouderlingen. Ouderlingen met een speciale taak zijn: de voorzitter van de kerkenraad, de scriba, de jeugdouderlingen en de ouderling vieringen.

De ouderling vieringen
De ouderling vieringen is nauw betrokken bij de organisatie van de erediensten. Verder behoort tot de taak van de ouderling vieringen: de verzorging van de publicatie van de diensten in de dagbladen en een geregeld overleg met de organisten. De preekvoorziening kan onder verantwoordelijkheid van deze ouderling worden verzorgd door een gemeentelid.

De jeugdouderlingen
De jeugdouderlingen zijn, in samenwerking met de wijkteams, speciaal belast met de pastorale zorg voor de jeugd en jongeren in de gemeente. Eén van de jeugdouderlingen is voorzitter van de Jeugdraad. Al het jeugdwerk wordt door de Jeugdraad gecoördineerd. Zie voor meer informatie de pagina over de Jeugdraad.


De wijkteams
De gemeente is ingedeeld in vijf wijken. In iedere wijk is een wijkteam. De wijkouderling geeft leiding aan het wijkteam dat verder bestaat uit pastorale medewerkers, een diaken en wijkassistenten.
De contacten tussen het wijkteam en de gemeenteleden kunnen plaatsvinden door huisbezoek, maar ook wijkavonden spelen een belangrijke rol. Het wijkteam zoekt zo nodig contact met u maar het wordt ook zeer op prijs gesteld dat u in voorkomende gevallen zelf contact opneemt met het wijkteam.