Gemeente

College van Kerkrentmeesters

Het College van kerkrentmeesters heeft het beheer over de goederen van de kerkelijke gemeente, zoals het kerkgebouw, de pastorie en overig onroerend goed, zoals landerijen. De landerijen worden veelal verpacht en/of verhuurd.

De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor de materiële (stoffelijke) aspecten van het beheer, zoals onderhoud en verhuur. De uitvoering gebeurt veelal door onze koster. Zij wordt hierbij ondersteund door hulpkosters.

De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het uitbetalen van de salarissen van de predikant en de koster.

Het college bestaat uit 2 ouderling-kerkrentmeesters en 2 kerkrentmeesters. De rollen zijn: voorzitter, secretaris, penningmeester en een aanspreekpunt voor alle technische en bouwkundige aspecten.

De dagelijkse financiële administratie wordt verzorgt door de administrateur.  De controle, begroting en jaarrekening worden, in nauw overleg met de administrateur en het college, door een derde persoon opgesteld. 

Wat zijn de belangrijkste inkomsten voor onze kerk?

  • Opbrengst actie Kerkbalans
  • Opbrengst collectes,  onder andere Paas- en Eindejaarscollectes
  • Uitgifte collectebonnen
  • Helft van de opbrengst “Solidariteitskas”
  • Schenkingen
  • Legaten
  • Pachten (landerijen)
  • Verhuur van het kerkgebouw aan verenigingen.

Het college van kerkrentmeesters vergadert (m.u.v. de zomermaanden) op de 1e woensdag van de maand.