Zoektocht naar nieuwe ambtsdragers

Aan het eind van dit seizoen is er een aantal ambtsdragers en vrijwilligers dat, na een ambtstermijn van 4, 8 of soms zelfs meer jaren, stopt met het ambtswerk van de Ontmoetingskerk.

Binnenkort starten we daarom weer met de zoektocht naar nieuwe ambtsdragers en vrijwilligers. U kunt ons hierbij helpen door namen door te geven van gemeenteleden die we zouden kunnen vragen voor een functie. In de Lichtbron, en op de website, vindt u een invullijst die u hiervoor kunt gebruiken. U kunt uzelf natuurlijk ook aanmelden. U kunt uw lijstje inleveren in de brievenbus van de kerk, bij uw wijkteam of op Hegedyk 40, 8401 BK.

Mailen naar scriba@ontmoetingskerkgorredijk.nl mag natuurlijk ook. Graag voor 13 februari 2022.

Met de al openstaande vacature houdt dat in dat we op zoek gaan naar: 1 ouderling scriba, 1 ouderling kerkrentmeester, 5 diakenen en 1 pastoraal medewerker.

Met een hartelijke groet, Bart van der Steege, scriba

Klik hier om de invullijst te downloaden