Kerk weer open

Gebaseerd op het advies en de aanbevelingen van de landelijke kerk naar aanleiding van de persconferentie van 14 januari jl. is besloten dat

– er tot een maximum van 50 mensen de kerkdienst kunnen bijwonen

– er van te voren gereserveerd moet worden dat kan via  opgave@ontmoetingskerkgorredijk.nl of via ds. Lafeber vóór vrijdagavond 18.00 uur.

– een aantal liederen – ingetogen – gezongen kunnen worden

Verder wordt iedereen opgeroepen zich te houden aan de basisregels : bij klachten thuisblijven, 1,5 m afstand houden, het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen, enz.

Met inachtneming van alle basisregels zijn ook fysieke bijeenkomsten, zoals binnen het jeugdwerk, in het kerkgebouw weer mogelijk.