Kerkbalans 2022: Geef vandaag voor de kerk van morgen

Kerkbalans 2022, nu ook digitaal

Januari, het begin van het nieuwe jaar, en tijd voor de jaarlijkse Kerkbalans.

Nu is het gewoon dat de enveloppen door de wijkouderling of wijkassistenten bij u thuis gebracht wordt en na een aantal dagen weer wordt opgehaald. Maar de Ontmoetingskerk gaat met zijn tijd mee en biedt vanaf nu de mogelijkheid om uw bijdrage voor de Kerkbalans digitaal op te geven / in te vullen. Rechts op deze webpagina vindt u een button. Wanneer u op deze manier uw bijdrage opgeeft zal uw emailadres bekend worden bij de administratie en wij kunnen deze dan koppelen aan uw gegevens in de ledenadministratie, dit volgens AVG regelgeving. Het is dan de bedoeling dat u volgend jaar de uitnodiging voor de kerkbalans 2023 per mail ontvangt en u geen brief (op papier) meer krijgt.

Als u uw bijdrage digitaal invult wilt u dan op de ontvangen enveloppe zetten “DIGITAAL” en deze weer (ongeopend) meegeven aan degene die hem ophaalt.

Voor vragen en andere zaken aangaande de financiële administratie van College van Kerkrentmeesters kunt u vanaf heden mailen naar finadm@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Namens het College van Kerkrentmeesters

Kerkbalans-brief