Nieuw Logo

In het afgelopen jaar is door een werkgroep in opdracht van de Kerkenraad gewerkt aan een nieuw logo. Het uitgangspunt was een wat meer eigentijds logo te ontwerpen voor de Ontmoetingskerk Gorredijk.

Het opdracht was dat in het logo een aantal elementen terugkomt, zoals openheid, respect voor de ander, verschillen accepteren, warmte en ontmoeting van mensen. Uitgangspunt is dat het evt. voor de nieuw te vormen gemeente met Lippenhuizen/Hemrik eenvoudig aan te passen is, mocht dat nodig zijn. Daarnaast is ook een afvaardiging van gemeente Lippenhuizen/Hemrik vertegenwoordigd geweest in de werkgroep.

De kerkraad heeft na wat kleine aanpassingen ingestemd met het voorstel. Dit is het resultaat van het nieuwe logo voor de Ontmoetingskerk Gorredijk:

In de afbeelding kun je een kruis zien, maar ook een poppetje. De verschillende kleuren laten zien dat iedereen welkom is en de lijnen zijn open, dat staat voor openheid.

In de komende periode zullen we het ontwerp van het logo verder gaan verwerken in een huisstijl en het ontwerp van diverse media hierop gaan aanpassen.