Samenwerking Protestantse Gemeente Lippenhuizen/Hemrik

Zoals u wellicht al weet werken we vanaf 1 januari samen met de Protestantse Gemeente Lippenhuizen/Hemrik.
Onze samenwerking houdt voorlopig, praktisch gezien, alleen in dat de gemeenteleden van Lippenhuizen/Hemrik bij ons de kerkdiensten volgen.
Later bestaat de mogelijkheid van gezamenlijke diensten in Lippenhuizen. In de corona tijd is ‘samen kerken’ makkelijk. Immers je hebt alleen de link nodig naar de diensten op Kerkomroep en je kunt de diensten vanuit huis volgen. Maar daarmee is het pastoraat natuurlijk niet geregeld.

We gaan komend jaar een lang proces in om, als het goed gaat, per 1 januari 2022 een gezamenlijke nieuwe gemeente te vormen.
De gemeente van Lippenhuizen/Hemrik is op dit moment bezig om een pastoraal/diaconaal werker aan te stellen voor 8 uur per week. Dit om de pastorale zorg ook geregeld te hebben voor de komende periode.
Via de Nieuwsbrief, de Lichtbron of de gemeenteavond (we gaan er van uit dat dit weer mogelijk wordt in 2021) zullen we proberen u op de hoogte te houden van de vorderingen.
We hebben inmiddels aan de provinciale classis gemeld dat we de intentie hebben om samen te gaan. De gemeenteleden van Lippenhuizen/Hemrik krijgen de informatie over de
diensten in de Ontmoetingskerk. Ook wordt hun de mogelijkheid gegeven zich te abonneren op de Lichtbron en onze digitale nieuwsbrief.
Kortom: Er gebeurt al van alles maar we zijn er nog lang niet.
Als u vragen hebt over het samengaan van beide gemeentes kunt u die mailen naar de scriba@ontmoetingskerkgorredijk.nl. U mag natuurlijk ook gewoon contact opnemen met iemand van de Kerkenraad.

Met vriendelijke groeten,

Dirk Jongsma, voorzitter