Zondag 24 januari: Zondag van het gebed om eenheid onder de christenen


Vanwege de lockdown heeft de Raad van Kerken van Gorredijk en omstreken besloten, dat de regionale vieringen op deze zondag alleen online te bekijken en te beluisteren zijn. In onze regio zijn er drie kerken met een livestream verbinding. Bij het schrijven van deze preek is gebruik gemaakt van het materiaal van de Raad van Kerken en MissieNederland. 

Klik hier om de preek te lezen.

Zondag 24 januari 2021 worden daarom de volgende vieringen uitgezonden:

·      Viering in Langezwaag met ds. Marije Hage (via www.kerkomroep.nl)

·      Viering in Oudehorne met ds. Ron Lafeber (via YouTube-kanaal: Oosthoekgemeenten)

·      Viering in Gorredijk (Ontmoetingskerk) met ds. Piet Hulshof (via YouTube-kanaal: Ontmoetingskerk Gorredijk)

Deze vieringen beginnen om 9.30 uur en u kunt ze ook altijd op een later tijdstip bekijken en beluisteren.

Voor meer informatie zie de website www.raadvankerkengorredijk.nl