Penvrienden

In deze coronatijd zijn vele activiteiten en ontmoetingen weggevallen.
Maar er is wel behoefte aan contact.
Dat contact is voor sommige ouderen misschien wel moeilijker dan voor anderen.
Omdat ze misschien wat huiverig zijn voor direct contact, niet goed thuis zijn op
sociale media en niet altijd even goed overweg kunnen met de computer.
Zij zijn opgegroeid in een tijd waarin je brieven schreef aan (pen)vrienden en familie.
Daarom is het idee ontstaan om mensen die daar behoefte aan hebben aan elkaar te
koppelen als penvrienden. Die koppeling gebeurt door een coördinator.
Als dit u wat lijkt kunt u dat kenbaar maken en uw naam zal dan worden
doorgegeven aan de coördinator. Deze coördinator zal een gesprek met u hebben
om u wat beter te leren kennen en zo te weten te komen waar uw interesses liggen.
Het streven is om deelnemers aan elkaar te koppelen die elkaar nog niet (kunnen)
kennen. Dus over dorpsgrenzen heen.
Vervolgens schrijven de deelnemers elkaar een brief, waarin ze iets over zichzelf
vertellen. Die eerste kennismakingsbrieven zijn anoniem (dus zonder vermelding van
naam en adres) en worden verstuurd via de coördinator.
Hierna vindt een tweede gesprek met de coördinator plaats. Willen de beide
briefschrijvers doorgaan met het contact dan laat de coördinator het los en spreken
zij zelf af elkaar regelmatig een brief te schrijven.
Bij de start van dit project zal de coördinator een geestelijk verzorger van Sichtpunt
Friesland zijn.
Hebt u hiervoor belangstelling, geef het door aan
ds. Ron Lafeber, tel. 856771 , hij/zij zal uw naam doorgeven aan de coördinator.