Kerkdiensten alleen online

Helaas heeft de kerkeraad moeten besluiten dat vanaf komende zondag de kerkdiensten alleen nog online zijn, zonder kerkgangers. Hoe spijtig we dat ook vinden, zeker ook gelet op de komende feestdagen, we voelden ons toch genoodzaakt dit besluit te nemen.

De overheid heeft deze week strenge maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het corona-virus in te dammen. Nederland is ‘in lockdown’.

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) alsook de landelijke kerk, alsook de classis Friesland hebben de kerken en gemeenten dringend geadviseerd om ook hun verantwoordelijkheid te nemen en gebruik te maken van de mogelijkheid om kerkdiensten alleen digitaal uit te zenden.

Heel veel winkels zijn dicht, mensen mogen maar twee andere mensen thuis ontvangen, horeca, restaurants zijn dicht en dan kom je wel met 30 mensen samen in de kerk.  Welk signaal geef je als gemeente af als je er toch voor kiest om tijdens de lockdown open te blijven ?

Daarom dit besluit om de komende kerkdiensten zonder gemeenteleden te houden en deze alleen via kerkomroep en youtube uit te zenden. Dit geldt al voor zondag 20 december as.         

We hadden, juist gelet op het maximum aantal van slechts 30 mensen, besloten om op kerstavond twee diensten te houden zodat juist met Kerst toch nog wat meer mensen de kerkdienst zouden kunnen bijwonen.

Helaas zijn we door de werkelijkheid van de maatregelen al weer ingehaald.                          

We betreuren dat zeer, maar we menen toch dat we dit besluit moesten nemen. Dit besluit zal in ieder geval gelden t/m zondag 17 januari