Eindejaarscollecte 2020 (t.b.v. jeugdwerk)

Deze keer is de eindejaarscollecte bestemd voor het jeugdwerk in onze gemeente.

De jeugd heeft de toekomst. En vooral in deze tijd beseffen we ons hoe onzeker de (nabije) toekomst is. Hoe fijn is het dan om als kind, puber, jongere te ervaren dat je er mag zijn. Gewoon zoals je bent. Dat je mag weten dat God van je houdt en met je meegaat op je levenspad. Om die zekerheid te hebben. En hoe fijn is het om een groepje vriend(inn)en om je heen te hebben, die je regelmatig ziet en spreekt. Dat is wat we de kinderen en jongeren in de Ontmoetingskerk willen bieden: ontmoeting met God en ontmoeting met leeftijdsgenoten. 

Door de coronacrisis is het onzeker hoe dat er precies uit zal komen te zien in 2021 en daarna. We moeten vertrouwen op de maatregelen die onze overheid neemt. Maar we gaan elkaar sowieso ontmoeten; hetzij in de kerk, hetzij online, hetzij elders. 

Plannen en activiteiten

Met de Kinderdienst gaan we verder zoals we nu opgestart zijn. Om de week is er op zondagochtend een gezellige, creatieve en leerzame ochtend voor de kinderen. 

De kinderen uit groep 6, 7 en 8 ontmoeten elkaar 1x per maand op zaterdagavond voor Club. De pubers (12-15 jaar) ontmoeten elkaar ook 1x per maand in het PUBercafe. Dit café wordt geleid door leden van de CJV (18+). Zolang de kinderen en jongeren gewoon naar school gaan, zetten we dit kinder- en jeugdwerk ook voort met bijeenkomsten in de Jeugdzaal. 

Verder is er catechisatie voor 16+, en komt de CJV (18+) regelmatig bijeen. Tenslotte is er voor de ‘oudere jeugd’ kerkcafé, 1x in de 2 maanden op vrijdagavond. Afhankelijk van de maatregelen vindt dit online plaats, in de kerk, of bij iemand thuis. 

Daarnaast hopen we het komende jaar weer een paar bijzondere jeugd- en gezinsdiensten neer te zetten. En we sluiten aan bij een aantal activiteiten van YMCA (playbackshow, survival) en JOP (PaasChallenge, Sirkelslag, Kliederkerk). 

Opbrengst eindejaarscollecte

Elke bijeenkomst brengt, vooral in deze tijd, extra aandacht en kosten met zich mee. Denk aan: knutselmateriaal, versnaperingen en drinken, PR-materiaal, (gast)sprekers inhuren, deelname aan externe activiteiten (YMCA, JOP). Met uw gift maakt u het kinder- en jeugdwerk van de Ontmoetingskerk mede mogelijk!

U kunt uw gift overmaken op banknummer NL33 RABO 0322 9847 26  t.n.v. CvK van de protestantse gemeente Gorredijk. Wilt u als bestemming vermelden: Jeugdwerk. 

(U ontvangt geen acceptgiro’s meer, zoals u gewend was).

Alvast bedankt.

Namens alle vrijwilligers in het kinder- en jeugdwerk,

Marielle de Jong en Janine van der Kooi

jeugdouderlingen