Project Togo: Februari 2017-2020

Een jaar is snel voorbij, de eerste plannen voor een nieuw onderkomen waren er in 2016 .

Een nieuw weeshuis ( opvangcentrum jongeren). Het doel van FSU (Fondation Secours Universel) is het bevorderen van de ontwikkeling van de ongunstige gemeenschappen van Togo op medisch, sociaal, economisch en cultureel niveau. FSU werkt ook met kinderen / tieners die ernstig worden verwaarloosd en uitgebuit. De bouw ging langzaam, geen geld is niet bouwen, maar is er weer geld dan bouwen!  Alles met handkracht. Twee en een half jaar later staat er een weeshuis voor meer dan 70 kinderen.

Op de gang boven hangen al gordijnen voor de ramen. In de slaapzalen wordt hard gewerkt aan luxe!: Voor elk kind een bed!Stapelbedden met goede matrassen. Wat ontbreekt zijn voor ieder hoofd een kussen. Er is een aparte zaal voor de allerkleinsten, zoals voor baby’s van soms maar een paar weken oud. Maar ieder kind telt, ook als het weeshuis eigenlijk vol is. Op twee plaatsen in de omgeving zijn dependances om van daaruit hulp te bieden aan jonge gezinnen.

Met hulp in de vorm van voedsel en medische ondersteuning en met behulp van een aantal organisaties en individuele personen en groepen uit o.a. Nederland, Frankrijk en Zwitserland is er al veel mogelijk gemaakt. Wilt u ook meewerken aan het welzijn van deze groep dan kan dat door middel van een gift op bankrekening NL 83 INGB0003108540 t.n.v. R. Witvoet met omschrijving ‘project Togo’. Namens de kinderen alvast bedankt, bedankt voor het beetje extra in de vorm van eten, medicatie, maar soms ook een uitstapje naar het strand of dierentuin.