Vrouwen Project / RNF / Naaiatelier Nepal

                                                                                              

Geef  100 kansarme vrouwen een goede toekomst! 

Stel je eens voor: je hebt geen werk en geen inkomen, je hebt geen goede huisvesting, de kinderen kunnen niet naar school, je kunt  geen beroep doen op medische zorg…                                                                              

In 2014 is de Rinsma Nepal Foundation (RNF) de uitdaging aangegaan een eigen project op te zetten in het uiterste Zuidoosten in Nepal.  Een naaiatelier voor kansarme vrouwen, die een opleiding krijgen en kleding en aanverwante artikelen produceren voor de eigen lokale markt , zoals bijvoorbeeld schooluniformen, schorten, mondkapjes,  t-shirts en tassen. De dames verdienen een eerlijk loon en werken onder de meest ideale werkomstandigheden.  Zo is er ook een eigen keuken, kinderopvang en voldoende sanitaire voorzieningen zoals toiletten en douches.

Het gebouw, aardbevingsproef met twee etages, is gereed. Tachtig vrouwen zijn opgeleid en aan het werk. Twintig vrouwen zijn opgeleid en kunnen aan het werk, zodra de nog benodigde machines zijn aangeschaft en het pand is voorzien van de nog ontbrekende inventaris en meer zonnepanelen op het dak.  Hiervoor is nog circa € 60.000,00 nodig.

Het is de bedoeling het project over 2 à 3 jaar af te ronden en schuldenvrij over te dragen aan de plaatselijke bevolking, vertegenwoordigd in de Nepalese Stichting Khadgamaya Sangroula Memorial Foundation.

De totale financiering (€ 245.000,00) is tot stand gekomen door het verstrekken van een micro krediet van € 30.000,00 tegen 0% rente, gehouden evenementen en acties, giften en donaties waaronder een constante toezegging van Wilde Ganzen daar dit project aan alle door haar gestelde voorwaarden en eisen voldoet: Werk, Inkomen, Educatie en Zorg.

Dick Beumer, initiatiefnemer / secretaris / penningmeester RNF bezoekt ieder jaar op eigen kosten het project en doet daarover verslag. Het plan is om in 2020 voor de 20e keer naar Nepal te gaan. Voor meer informatie zie www.rinsmamodeplein.nl  onderdeel Maatschappelijk Betrokken of bij Dick Beumer djbeumer@hotmail.com of 0513-465732. Een donatie of gift is van harte welkom op bankrekening NL93RABO0320923851t.n.v. Stichting Rinsma Nepal Foundation. De Foundation isANBI geregistreerdwaardoor een gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.