Fotobeleid Ontmoetingskerk Gorredijk

Het is leuk om door middel van foto’s te laten zien wie wij zijn en wat er in de gemeente gebeurt. Deze foto’s kunnen bijvoorbeeld op de website, in de Lichtbron of in de digitale nieuwsbrief worden geplaatst.

Het is belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt. Er zijn wellicht mensen die niet op de foto willen. Om deze reden heeft de Kerkraad het volgende fotobeleid vastgesteld.

Fotobeleid:

Als bij speciale gelegenheden foto’s worden gemaakt, wordt dit kenbaar gemaakt.

Mensen die niet of de foto willen, kunnen plaatsnemen op een daarvoor aangewezen plek in de kerk, bijvoorbeeld op de stoelen aan de linkerkant (het verlaagde deel) in de kerk.

Foto’s van volwassenen en kinderen van 16 jaar en ouder die tijdens diensten, bijeenkomsten of speciale gelegenheden worden gemaakt, kunnen zonder toestemming op de website of in de nieuwsbrieven worden geplaatst.

Foto’s van kinderen (tot 16 jaar) die herkenbaar in beeld zijn, worden niet zomaar geplaatst op de website. Eerst moet een van de ouders toestemming geven voor plaatsing. Denk bijvoorbeeld aan de kerstmusical. Als de ouder geen toestemming geeft, worden deze foto’s niet geplaatst.

Uitvoering van het beleid:

Als er bij speciale gelegenheden foto’s worden gemaakt, maken we dit kenbaar door middel van een aankondiging in bijvoorbeeld de nieuwsbrief of via de beamer.

Voor kinderen tot 16 jaar is een toestemmingsformulier waarbij voor het gebruik van de foto op de website, toestemming van een ouder wordt gevraagd.

Als mensen bezwaar maken tegen het plaatsen van een foto op de website, kunnen ze een e-mail sturen naar met het verzoek om deze te verwijderen.

Na een jaar evalueren we het nieuwe beleid. We kijken dan o.a. of de nieuwe werkwijze werkt, de aankondiging en communicatie duidelijk waren voor de gemeenteleden, er klachten of vragen waren, etc. Eventueel kunnen we het beleid daarna aanpassen.