Bijeenkomst om een geliefde te herdenken.

Zondag 24 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Op deze zondag herdenken wij in de Ontmoetingskerk , de dierbaren die ons ontvallen zijn aan de dood.

Voor iedereen die een dierbare aan de dood verloren heeft, wil de Ontmoetingskerk  ook op  zaterdag 23 november de deuren openen om gelegenheid bieden  stil te staan bij het verlies.

Van 19.00 -20.00 is de kerk open om een kaarsje voor de overledene op te steken , zijn of haar naam op te schrijven en te luisteren naar gepaste muziek.