Muzikale middag KMVH-Friesland

De KMVH-Friesland* nodigt u en jou van harte uit voor een muzikale middag. De muziek wordt gemaakt door mensen met en zonder beperking en is bedoeld voor iedereen. Meindert Bosklopper, bekend vanwege o.a. zijn Overdagkoren, zal die middag een koor samenstellen met mensen uit de zaal! Verder treden vele mensen met en zonder beperking op.
Muziek verbindt en dat is ook precies het doel van de KMVH.
Daarom wordt deze middag georganiseerd om mensen met elkaar in contact te brengen. En wie weet, wat daaruit voortkomt! Misschien groeit bij u of jou het idee om daar iets mee te doen in een kerkdienst of in een andere bijeenkomst.
Vandaar dat we bij deze uitnodiging ook denken aan kerkenraadsleden, aan diaconale en pastorale werkers, aan gemeenteleden en andere belangstellenden en natuurlijk aan de mensen met een beperking.

Wij vragen u/jou daarom om deze uitnodiging breed te verspreiden in uw gemeente. Mensen die graag muziek maken of graag zingen, kerkenraadsleden, vrijwilligers in de kerk of in de zorg, iedereen is welkom! Opgave is niet nodig, wel als u/jij muziek wilt maken.

Zaterdag 2 november 2019 in De Hoeksteen aan de Middelwyk 148 te Drachten. Aanvang: 14.00 uur Sluiting: 16.30 uur

Kom en als u/jij muziek wilt maken geef je dan vóór 11 oktober op bij de secretaris: piethulshof@kmvhfriesland.nl tel. 0516 – 842078
Namens de KMVH-Friesland, Elske Veldhorst, voorzitter

*De letters staan voor Kerken & Mensen met een Verstandelijke Handicap. De KMVH wil verbindingen leggen tussen kerken en mensen met een beperking. En dat doet de KMVH in de overtuiging dat zij over en weer veel voor elkaar kunnen betekenen. Kerken hebben veel te bieden en dat geldt ook voor mensen met beperkingen. Ook zij zijn mensen met gaven, waar kerken van mogen leren.