‘Interkerkelijk Koor Gorredijk’ werkt mee aan het Korenconcert in Koepeltheater Leeuwarden

      Reacties uitgeschakeld voor ‘Interkerkelijk Koor Gorredijk’ werkt mee aan het Korenconcert in Koepeltheater Leeuwarden

Het Chr. Leeuwarder Mannenkoor Patrimonium bestaat dit jaar 85 jaar. Op vrijdag 8 november 2019 wordt hier aandacht aan besteed met een
Korenconcert van de 4 koren van onze dirigent Annejaap Soldaat.
De deelnemende koren zijn:
C.L.M. Patrimonium, Leeuwarden
Interkerkelijk Koor Gorredijk
Looft den Heer, Wijnjewoude
Ta Gods Eare, Broeksterwoude

Organist: Jelle de Jong en Pianist: Ronald Postema
met medewerking van enkele instrumentalisten
Datum: Vrijdagavond 8 november 2019 om 20.00 uur.
Plaats: Koepeltheater, Vredeman de Vriesstraat 24a, Leeuwarden

De toegang is vrij! Na afloop een collecte t.b.v. de onkosten