‘Interkerkelijk Koor Gorredijk’ werkt mee aan het Korenconcert in Koepeltheater Leeuwarden

Het Chr. Leeuwarder Mannenkoor Patrimonium bestaat dit jaar 85 jaar. Op vrijdag 8 november 2019 wordt hier aandacht aan besteed met een
Korenconcert van de 4 koren van onze dirigent Annejaap Soldaat.
De deelnemende koren zijn:
C.L.M. Patrimonium, Leeuwarden
Interkerkelijk Koor Gorredijk
Looft den Heer, Wijnjewoude
Ta Gods Eare, Broeksterwoude

Organist: Jelle de Jong en Pianist: Ronald Postema
met medewerking van enkele instrumentalisten
Datum: Vrijdagavond 8 november 2019 om 20.00 uur.
Plaats: Koepeltheater, Vredeman de Vriesstraat 24a, Leeuwarden

De toegang is vrij! Na afloop een collecte t.b.v. de onkosten