Terugblik Inspiratiebijeenkomst

Maandag 27 mei hebben we een inspirerende bijeenkomst gehad over het kinder- en jeugdwerk in de Ontmoetingskerk. Met zo’n 15 ouders, vrijwilligers in het kinder- en jeugdwerk en de jeugdraad hebben we gesproken over:

  • activiteiten voor kinderen en jongeren
  • kinderen en jongeren in de kerkdienst
  • verwachtingen van ouders over de inhoud van de activiteiten
  • communicatie over activiteiten
  • het belang van contact met leeftijdsgenoten

Het was een geslaagde en gezellige avond!

En hoe nu verder?

De jeugdraad komt in juni nog een keer bij elkaar om de ideeën te verzamelen en om te zetten in concrete actiepunten. In september organiseren we nog een bijeenkomst voor ouders om samen de actiepunten uit te voeren en (nieuwe) activiteiten voor te bereiden.

Heb je interesse om bij deze bijeenkomst aan te schuiven? Geef dit dan door aan Finny (peterenfinny@kpnmail.nl) of Janine (janinevanderkooi@gmail.com), dan houden we je op de hoogte.