Samenloop voor Hoop – update juni

Team Ontmoetingskerk

Er zijn 20 mensen die mee gaan lopen in de Samenloop voor Hoop. Hiermee kunnen we 2 teams samenstellen. Fantastisch!

Voor de wandelaars is er woensdag 12 juni om 19.30u een informatiebijeenkomst in de Ontmoetingskerk geweest.

Heb je je nog niet aangemeld, maar wil je wel meelopen, dat kan. Mail dan Anita (baveenstra@ziggo.nl).

Bezinningsruimte

We zoeken meer vrijwilligers voor de bezinningsruimte. In deze bezinningsruimte hoef je maar één ding te doen: er zijn.

Op dit moment hebben 6 vrijwilligers zich aangemeld. Dit is te weinig om de bezinningsruimte 24 uur te kunnen bezetten in tweetallen. Wat zou het mooi zijn als we als kerkelijke gemeenschap hier 24 uur kunnen zijn en deelnemers en lopers een moment van bezinning gunnen. Help je mee dit mogelijk te maken, door je aan te melden als vrijwilliger? Mail Anita: baveenstra@ziggo.nl

Sponsoring

Het doel van de Samenloop voor Hoop is om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Vanaf zondag 9 juni staat in de hal van de Ontmoetingskerk een collectebus waarin u uw gift kunt doneren. Een andere mogelijkheid om de teams wandelaars van de Ontmoetingskerk te sponsoren. Hier volgt later meer informatie over.

En tenslotte kun je sponsoren in een aantal praktische zaken. Denk hierbij aan een cake bakken, uitlenen van spullen voor inrichting van de bezinningsruimte. Ook hierover later meer informatie.