Programma Vorming en Toerusting

  • Zaterdag 10 november Combineren van klei en geloof in een Keramiekworkshop. 

Carpoolen vanaf parkeerterrein Doopsgezinde gemeente Gorredijk vertrek 13.00 uur 

  • Maandag 26 november 20.00 uur Kerk van Langezwaag: Kom in de kring. Wat inspireert onze voorgangers: Ds. Blok. Avond over inspiratie uit Brazilie. 
  • Woensdag 12 december. Filmavond Lemon Tree. Parochiezaal Katholieke kerk Gorredijk. 19.30 uur 

In het programmaboekje van Vorming en Toerusting staat een verkeerde datum. De juiste datum van de film is: Woensdag 12 december. 

9 januari 2019 De laatste reis van de drie koningen. Consistorie Oldeberkoop. 19.30 uur 

23 januari Ontmoetingskerk: De zonde van de Zondeval 19.30 uur 

4 februari Parochiezaal Katholieke kerk Gorredijk, Het Christendom in India.19.30 uur 

28 februari “De Beage” PKN Jubbega, Rituelen bij het afscheid van een geliefde olv ds. P. Hulshof 20.00 uur 

Woensdag 6 maart. Religie tot Heling, Parochiezaal Katholieke kerk Gorredijk.19.30 uur 

Zondag 31 maart Een avond over Passies. Het Trefpunt Mildam 14.30 uur.